HomeBibliotheekbladLaatste nummer
voetnoot

Laatste nummer

2018 nummer 1 - 2 feb 2018

In dit nummer onder andere

Interview Gerard Huis in 't Veld

'Waar zijn wij nu eigenlijk van?'

Interview Eppo van Nispen

'Fuck the system is voor mij belangrijk.'

Interview Jan Terlouw

'Onze grip op de natuur slaat door.'

MedioEurope

Van collectiegestuurd naar klantgestuurd

Mystery Guest

Zinder aangename verrassing in Tiel.

Philadelphia

Bibliotheek vol potten en pannen.

Dossier: Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden-Fryslân zijn dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Het thema is iepen mienskip ('open gemeenschap'). Dit thema keert terug in de honderden activiteiten die dit jaar in de noordelijke provincie georganiseerd worden. In dit dossier twee projecten: Leen een Fries en Lân fan taal. Ook de openbare bibliotheken in Friesland dragen hun steentje bij.

Serie: Ontdekkingsreis naar de architectuur.

Start nieuwe serie over bibliotheekarchitectuur

Interview Ronald Spanier

Ronald Spanier over opheffing SFB.

Raadsverkiezingen

'Je lobby moet maatwerk zijn'.

Lobbyen

De praktijk van Theek 5 en AanZet.

Samenwerking

Bibliotheken en MKB vinden elkaar.

Interview Anne Provoost

Ambassadeur #bibvooriedereen.

ICT

Vlaanderens eengemaakt bibliotheeksysteem.