HomeBibliotheekbladLaatste nummer
voetnoot

Laatste nummer

2018 nummer 9 - 16 nov 2018

In dit nummer onder andere

Interview Sjaak Driessen

'Niets dodelijkers dan een landelijke huisstijl'

Arbeidsmarkt

Walk & Talks sinds kort ook actief in België.

De Schrijverscentrale

De Schrijverscentrale: modernisering met wisselend succes.

Leesbevordering

Tijdjagers: spannend leesbevorderingsproduct van Cubiss.

Groepsdiscussie

Tijd voor een nieuwe bibliotheekopleiding?

Onderzoek

Opmars van specialist en vrijwilliger.

Dossier: Bibliotheek en duurzaamheid

De Environmental Sustainability and Libraries Special Interest Group (Ensulib) van IFLA ziet, zeker met het oog op de Sustainable Development Goals in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, nadrukkelijk een rol weggelegd voor bibliotheken op het gebied van duurzaamheid. Pakken bibliotheken de handschoen op? En wat willen bibliotheekleden?

Interview architect Bjarne Mastenbroek

'Architecturale wereld geen visuele wereld'.

Digisterker

Update van een ambitieus project

Interview Jean-Marc van Tol

‘Auteurs en uitgevers krijgen te weinig.'

Jubileum

Bibliotheek Genk viert tienjarig bestaan.

Interview Ayub Khan (CILIP)

Geen brexit voor Britse bibliotheken.