HomeServiceColofon
voetnoot

Colofon

Per 1 januari 2015 wordt Bibliotheekblad uitgegeven door de IP Uitgeverij, Charlotte van Pallandtlaan 18, 2272 TR, Voorburg. U kunt ons daarom niet langer op onze oude e-mailadressen bereiken.

Onze nieuwe gegevens zijn:

Algemeen e-mailadres redactie:
redactie@bibliotheekblad.nl
Voor aanmelding verkiezing, studiereizen e.d.:
administratie@bibliotheekblad.nl

Postadres: Postbus 164, 2270 AD Voorburg

E-mail Eimer Wieldraaijer (hoofdredacteur):
eimer.wieldraaijer@bibliotheekblad.nl
Telefoon Eimer Wieldraaijer: 06 - 51236185

E-mail Bart Janssen (webredacteur):
bart.janssen@bibliotheekblad.nl

E-mail Martin de Jong (redacteur):
martin.dejong@bibliotheekblad.nl

Advertenties: Recent BV
Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam
Telefoon: 020 - 3308998

Redactieraad
Mieke van Dijk, Mari Nelissen, Erik Boekesteijn, Wendy de Graaff, Wim Keizer.

Vormgeving
Ruud Out (art director), Mariëtte van Est

Spelregels bij reacties
Reacties van lezers worden integraal op de website geplaatst, maar de redactie van Bibliotheekblad behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen indien deze beledigend, kwetsend of discriminerend zijn, dan wel scheldwoorden, bedreigingen of reclameuitingen bevatten. Ook anderszins behoudt de redactie zich te allen tijde het recht voor om reacties van bezoekers in te korten of te verwijderen.
Lezers die reageren dienen hun voornaam en achternaam en bij voorkeur ook hun werkkring bij de reactie te vermelden. Anonieme reacties worden verwijderd.
De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door lezers geuite reacties, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie verwoorden.