HomeServiceAbonneren
voetnoot

Abonnementen

Abonnementen op Bibliotheekblad zijn te bestellen bij:
Abonnementenland / Bondis BV
Telefoon: 0900 - 22 65 263 (0900-ABOLAND) 10 ct. per minuut . Vanuit België kunt u het telefoonnummer 0280 855 23 gebruiken.

Abonnementen worden automatisch verlengd. 
Voor particulieren gelden afwijkende voorwaarden. Abonnementen worden aangegaan voor een kalenderjaar of het resterende deel van een kalenderjaar. Abonnementen worden vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na verlenging bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch en per e-mail.
Nabestellingen bij Abonnementenland.

Een abonnement op Bibliotheekblad kost per 1 januari 2015: 195 euro (incl. BTW en verzendkosten, excl. ev. extra verzendkosten buitenland).
Vervolgabonnement per 1 januari 2015: 180 euro (incl BTW en verzendkosten)
Abonnement pensioengerechtigden POB: 90 euro (incl BTW en verzendkosten)

Bestellen

Zie de website van Abonnementenland voor informatie over het bestellen van een abonnement.