HomeRubriekenRubriek
voetnoot

Bijeenkomst

Waarom bibliothecarissen moeten mikken op een cultureel zo divers mogelijk publiek

13-4-2018 - Maarten Dessing

Waarom moeten er diverse kinderboeken zijn? Wie moeten die maken? En hoe maak je die eigenlijk? Het jaarlijkse congres van Stichting Lezen probeerde woensdag in Leeuwarden antwoord te geven op deze vragen. Dankzij de bevlogenheid van de sprekers zullen veel aanwezigen, onder wie vele bibliothecarissen, geïnspireerd huiswaarts zijn gekeerd. 

Hoe ontmantel je een potentiële splijtzwam?

8-12-2017 - Eimer Wieldraaijer

Eenvoudig te beantwoorden is de vraag die op het bordje van het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) ligt allerminst. In een door elf leden ondertekende brief werd op de algemene ledenvergadering (ALV) van 7 december de volgende kwestie aangesneden: ‘We zijn een ledenvergadering, maar de leden zijn niet gelijkwaardig. We werken met gewogen stemmen. Is het niet raar dat een vereniging van bibliotheken, het instituut dat per definitie staat voor democratische waarden, gelijke kansen voor iedereen, er zelf een ondemocratisch stemsysteem op na houdt? We zijn een soort aandeelhoudersvergadering, wie meer stempunten heeft, heeft meer macht en het meer voor het zeggen. Dat is raar. Wij zijn samen het netwerk, groot en klein. Wij samen bepalen onze uitstraling, ons beleid. Ik gun ons dan ook een systeem waarbij argumenten de doorslag geven, niet de hoeveelheid stempunten die je hebt verzameld. Ik roep ons op om voor een volgende vergadering een voorstel te maken om a

Route 2020: de innovatie gaat door

21-11-2017 - Eimer Wieldraaijer

Op maandag 20 november werden in de Bibliotheek Ede de proeftuinen en parels gepresenteerd van Route 2020. De aanwezigen kregen gedurende de dag een veelkleurig palet voorgeschoteld van de innovatieve projecten die her en der zijn ontwikkeld. Maar minstens zo belangrijk: de oogst van Route 2020 is geen eindpunt maar startpunt van het twee jaar geleden ingezette vernieuwingstraject, aangezien VOB, KB en SPN hebben besloten de innovatie in bibliotheekland gezamenlijk te continueren en financieel verder te helpen. 

Ontmoeting KB en directeuren: voldoende intentieverklaringen voor één bibliotheeksysteem?

15-10-2017 - Wim Keizer

Gaat 90 procent van de Nederlandse openbare bibliotheekorganisaties, met samen een bereik van 70 procent van de burgers, meedoen aan een landelijk bibliotheeksysteem? Op die vraag was 10 oktober, tijdens een door de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Utrecht georganiseerde bijeenkomst voor directies van openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’en) nog geen antwoord te geven.  

'Team 7-0' wil digitale berg reduceren tot molshoop

14-10-2017 - Eimer Wieldraaijer

 De stemming was opgewekt, de reacties positief, maar wat ook duidelijk werd op de Digisterkerdag in Ede (12 oktober), was dat alle lovenswaardige inspanningen van bibliotheken en andere spelers om het aantal digibeten in Nederland fors terug te dringen, tot op heden - oneerbiedig gezegd - een druppel op de gloeiende plaat zijn. Om die reden pleitte Jos Debeij er in zijn peptalk voor om van het huidige aantal van 2,5 miljoen mensen die moeite met de computer hebben met vereende krachten een miljoen mensen over de digitale streep te trekken. In zijn woorden: laten we van de berg een molshoop maken.

Zes zuilen moeten VOB beter stutten

16-6-2017 - Eimer Wieldraaijer

De structuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gaat op de schop. Dat voorstel deed het bestuur op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 juni in Utrecht.

Boek ‘Twintig jaar bibliotheekvernieuwing’ gepresenteerd

19-5-2017 - Kees Vreeburg en Bart Janssen

Op donderdag 11 mei werd bij ProBiblio het boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing van Wim Keizer gepresenteerd. Niet ‘de’ geschiedenis, maar ‘een’ geschiedenis, aldus Keizer. De ondertitel: ‘halfslachtige poging tot focus, tempo en regie’. Wim Keizer, tot 2014 werkzaam als directiesecretaris en ambtelijk secretaris van diverse provinciale bibliotheekorganisaties, heeft het proces van bibliotheekvernieuwing vanaf het begin op de voet gevolgd en becommentarieerd in de maandelijkse nieuwsbrieven die hij sinds 2001 heeft laten verschijnen en in Bibliotheekblad(.nl). In het 260 pagina’s tellende boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing. Halfslachtige poging tot focus, tempo en regie, waaraan hij na zijn pensionering in 2014 begon, zet hij de beleidsmatige verwikkelingen die de branche de afgelopen twee decennia hebben bezig gehouden nog eens overzichtelijk op een rijtje.

Bijeenkomst Utrecht: veel mogelijk, maar keuzes zijn noodzakelijk

21-4-2017 - Wim Keizer

‘Is er ergens ook nog een grootste gemene deler of blijven alle bibliotheken verschillend? En ik zag ook de term “meer dan een bibliotheek”. Hoe zit dat?’
Vraag van een wethouder tijdens een door de provincie Utrecht op 19 april 2017 in het Provinciehuis georganiseerde bijeenkomst ‘Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’.

Gezocht: 70 ambassadeurs

31-3-2017 - Eimer Wieldraaijer

Hoe zorgen we voor betere kansen voor werkzoekenden? Onder die noemer sloegen de VOB, UWV WERKbedrijf en Stichting Lezen & Schrijven in zeven arbeidsmarktregio’s de handen ineen. Centraal thema in de gekozen aanpak: het terugdringen van de laaggeletterdheid en het vergroten van de digivaardigheid onder werkzoekenden. Op 29 maart 2017 presenteerden de Living Labs, na een experimentele fase die startte in juni 2016, de resultaten van de pilot in de Bibliotheek Rotterdam aan onder anderen demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Conclusie van alle betrokkenen: laat deze slotbijeenkomst fungeren als startmoment van een gecoördineerde actie om het initiatief landelijk uit te rollen.

De kracht van het verhaal

24-3-2017 - Eimer Wieldraaijer en Bart Janssen

Met bijna duizend inschrijvingen kende het Nationale Bibliotheekcongres meer deelnemers dan ooit. Ook inhoudelijk was het eendaagse programma – dat drie speerpunten kende: jeugd, gastland Denemarken en de bekendmaking van de Beste Bibliotheek van Nederland – geslaagd. Niet in het minst dankzij de bevlogen toespraak van Jan Terlouw voor een ademloos luisterende zaal.

    Resultaat 1 t/m 10 van 137     Volgende »

Peiling

Bibliothecarissen moeten zich activistischer opstellen
Eens
Oneens
In nummer 4 van Bibliotheekblad wordt in het gesprek met de Beste Bibliothecarissen de vraag opgeworpen of bibliothecarissen zich...
Lees meer en geef uw mening