HomeRubriekenRubriek
voetnoot

Bijeenkomst

Afscheid Jouke Bethlehem

28-6-2018 - Martin de Jong

Na een dienstverband van 43 jaar nam Jouke Bethlehem gisteren afscheid van de Bibliotheken Noord Fryslân. Er was een levendige lezing, hij werd toegesproken, sprak zelf en ontving diverse geschenken, waaronder de eerste plank voor een boekenkast en afgebeeld boek over de blues.

Internationale bibliobussenconferentie: een kans voor zinvolle Europese samenwerking?

20-6-2018 - Antoinette van Zanten

Van 31 mei tot en met 2 juni vond in de Zuid-Hongaarse stad Pécs een internationale conferentie plaats over bibliobussen. Naast vertegenwoordigers uit Hongarije, Kroatië, Roemenië, Servië, Slovenië en Duitsland was ook aanwezig ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, die met de Biblioservicebus en de Columbus internationaal geldt als een voorloper. Antoinette van Zanten, afdelingshoofd Dienstverlening en Educatie bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, doet verslag. 

Opwarmrondje

19-6-2018 - Eimer Wieldraaijer

Niet alleen omdat op die dag de aftrap van het WK voetbal plaatsvond, ook om andere redenen dwaalden de gedachten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op 14 juni af naar het toernooi waarop Oranje zo jammerlijk ontbreekt. Want net als de poulefase in Rusland kan deze editie van de ALV om meerdere redenen getypeerd worden als tussenstation, als opwarmrondje voor het meer serieuze werk in de volgende vergadering

Waarom bibliothecarissen moeten mikken op een cultureel zo divers mogelijk publiek

13-4-2018 - Maarten Dessing

Waarom moeten er diverse kinderboeken zijn? Wie moeten die maken? En hoe maak je die eigenlijk? Het jaarlijkse congres van Stichting Lezen probeerde woensdag in Leeuwarden antwoord te geven op deze vragen. Dankzij de bevlogenheid van de sprekers zullen veel aanwezigen, onder wie vele bibliothecarissen, geïnspireerd huiswaarts zijn gekeerd. 

Hoe ontmantel je een potentiële splijtzwam?

8-12-2017 - Eimer Wieldraaijer

Eenvoudig te beantwoorden is de vraag die op het bordje van het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) ligt allerminst. In een door elf leden ondertekende brief werd op de algemene ledenvergadering (ALV) van 7 december de volgende kwestie aangesneden: ‘We zijn een ledenvergadering, maar de leden zijn niet gelijkwaardig. We werken met gewogen stemmen. Is het niet raar dat een vereniging van bibliotheken, het instituut dat per definitie staat voor democratische waarden, gelijke kansen voor iedereen, er zelf een ondemocratisch stemsysteem op na houdt? We zijn een soort aandeelhoudersvergadering, wie meer stempunten heeft, heeft meer macht en het meer voor het zeggen. Dat is raar. Wij zijn samen het netwerk, groot en klein. Wij samen bepalen onze uitstraling, ons beleid. Ik gun ons dan ook een systeem waarbij argumenten de doorslag geven, niet de hoeveelheid stempunten die je hebt verzameld. Ik roep ons op om voor een volgende vergadering een voorstel te maken om a

Route 2020: de innovatie gaat door

21-11-2017 - Eimer Wieldraaijer

Op maandag 20 november werden in de Bibliotheek Ede de proeftuinen en parels gepresenteerd van Route 2020. De aanwezigen kregen gedurende de dag een veelkleurig palet voorgeschoteld van de innovatieve projecten die her en der zijn ontwikkeld. Maar minstens zo belangrijk: de oogst van Route 2020 is geen eindpunt maar startpunt van het twee jaar geleden ingezette vernieuwingstraject, aangezien VOB, KB en SPN hebben besloten de innovatie in bibliotheekland gezamenlijk te continueren en financieel verder te helpen. 

Ontmoeting KB en directeuren: voldoende intentieverklaringen voor één bibliotheeksysteem?

15-10-2017 - Wim Keizer

Gaat 90 procent van de Nederlandse openbare bibliotheekorganisaties, met samen een bereik van 70 procent van de burgers, meedoen aan een landelijk bibliotheeksysteem? Op die vraag was 10 oktober, tijdens een door de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Utrecht georganiseerde bijeenkomst voor directies van openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’en) nog geen antwoord te geven.  

'Team 7-0' wil digitale berg reduceren tot molshoop

14-10-2017 - Eimer Wieldraaijer

 De stemming was opgewekt, de reacties positief, maar wat ook duidelijk werd op de Digisterkerdag in Ede (12 oktober), was dat alle lovenswaardige inspanningen van bibliotheken en andere spelers om het aantal digibeten in Nederland fors terug te dringen, tot op heden - oneerbiedig gezegd - een druppel op de gloeiende plaat zijn. Om die reden pleitte Jos Debeij er in zijn peptalk voor om van het huidige aantal van 2,5 miljoen mensen die moeite met de computer hebben met vereende krachten een miljoen mensen over de digitale streep te trekken. In zijn woorden: laten we van de berg een molshoop maken.

Zes zuilen moeten VOB beter stutten

16-6-2017 - Eimer Wieldraaijer

De structuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gaat op de schop. Dat voorstel deed het bestuur op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 juni in Utrecht.

Boek ‘Twintig jaar bibliotheekvernieuwing’ gepresenteerd

19-5-2017 - Kees Vreeburg en Bart Janssen

Op donderdag 11 mei werd bij ProBiblio het boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing van Wim Keizer gepresenteerd. Niet ‘de’ geschiedenis, maar ‘een’ geschiedenis, aldus Keizer. De ondertitel: ‘halfslachtige poging tot focus, tempo en regie’. Wim Keizer, tot 2014 werkzaam als directiesecretaris en ambtelijk secretaris van diverse provinciale bibliotheekorganisaties, heeft het proces van bibliotheekvernieuwing vanaf het begin op de voet gevolgd en becommentarieerd in de maandelijkse nieuwsbrieven die hij sinds 2001 heeft laten verschijnen en in Bibliotheekblad(.nl). In het 260 pagina’s tellende boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing. Halfslachtige poging tot focus, tempo en regie, waaraan hij na zijn pensionering in 2014 begon, zet hij de beleidsmatige verwikkelingen die de branche de afgelopen twee decennia hebben bezig gehouden nog eens overzichtelijk op een rijtje.

    Resultaat 1 t/m 10 van 140     Volgende »

Peiling

Bibliothecarissen moeten zich activistischer opstellen
Eens
Oneens
In nummer 4 van Bibliotheekblad wordt in het gesprek met de Beste Bibliothecarissen de vraag opgeworpen of bibliothecarissen zich...
Lees meer en geef uw mening