HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Samen werken aan toegankelijkheid
Heleen van Manen
15-04-2019
Vorig jaar hoorde ik op een symposium van Luisterpunt, de Vlaamse organisatie voor mensen met een leesbeperking, over de Finse Accessibility Guidelines for Public Libraries [pdf]. Dat riep gelijk allerlei vragen op. Hebben we zulke richtlijnen in Nederland? Willen we dat? Welke onderwerpen zijn dan belangrijk? Hoe toegankelijk zijn de bibliotheken in Nederland? Welke good practices kunnen we delen?

Samen werken aan toegankelijkheid
Momenteel is er veel aandacht voor toegankelijkheid door het programma Onbeperkt Meedoen dat onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgesteld. Met dit programma wil de overheid het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap implementeren. Het doel hiervan is dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Ook de bibliotheken worden in het programma genoemd, onder andere door te verwijzen naar de Bibliotheekservice Passend Lezen

Over de Finse richtlijnen sprak ik in maart met Kirsi Ylänne en Minna von Zansen van Celia, het Finse centrum  voor aangepast lezen, die beiden nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen ervan. Je kunt de richtlijnen zien als een gids voor bibliotheken om op verschillende manieren naar toegankelijkheid te kijken. Is het een onderwerp in het strategisch beleid van de organisatie? Is er aandacht voor bij de collectievorming, organisatie van activiteiten, educatie, contact met de klant, communicatie, digitale diensten en gebouw?

Het eerdergenoemde VN-verdrag vormde een belangrijke reden voor het opstellen van de richtlijnen, met als voornaamste doel bewustwording en kennisuitwisseling. Wat is het effect van dit document in Finland? Wordt er mee gewerkt? Kennen medewerkers van de bibliotheek de richtlijnen? Dat waren mijn eerste vragen. Dat laatste blijkt zeker zo te zijn. Er zijn seminars door het hele land georganiseerd voor medewerkers om te praten over toegankelijkheid en om de richtlijnen toe te lichten. En de richtlijnen vormen onderdeel van de opleiding en scholing voor bibliotheekmedewerkers.

Zijn er in de Finse bibliotheken effecten zichtbaar van al deze inspanningen? Volgens Ylänne en Von Zansen is dit inderdaad het geval. Er is veel aandacht voor toegankelijkheid en er zijn goede voorbeelden te noemen. Om dit zichtbaar te maken zijn er plannen om een kennisnetwerk op te zetten waarbinnen ook good practices kunnen worden uitgewisseld.

Dat is Finland. Maar wat gebeurt er in Nederland? Een paar jaar geleden is er veel aandacht voor toegankelijkheid geweest (zie de verschillende artikelen in Bibliotheekblad, 2015). Hoe toegankelijk zijn de bibliotheken nu? Is een update van onze richtlijnen nuttig?

Elkaar kennis laten maken met wat er al gebeurt om de bibliotheek toegankelijk te maken, lijkt een goede start voor dit gesprek. Het platform daarvoor is er al, het sterk vernieuwde Biebtobieb wordt op het Bibliotheekcongres op 16 april gepresenteerd. Op dit platform is binnen de groep Onbeperkt Meedoen informatie te vinden over toegankelijkheid. Het doel hiervan is om met elkaar in gesprek te gaan. Wil je hieraan bijdragen met goede voorbeelden of heb je vragen over toegankelijkheid? Kom dan naar de stand Hoe toegankelijk is jouw bibliotheek op Het Nationale Bibliotheekcongres of plaats je direct je vraag of bijdrage op Biebtobieb.

Het gehele interview over de Finse Accessibilty Guidelines for Public Libraries is te beluisteren als podcast op Biebtobieb/Onbeperkt Meedoen. Op Het Nationale Bibliotheekcongres zijn er meerdere sessies over toegankelijkheid.

Meer informatie is hier te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie