HomeNieuwsNieuws uitgelicht
voetnoot

Nieuws uitgelicht

Leenrecht e-books: OCW vindt benadering VOB onverstandig; KB is verrast en herkent zich er niet in - Wim Keizer

14-3-2018

De partijen die betrokken zijn bij het uitlenen van e-books via de landelijke digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn het nog niet eens geworden over de vraag wat het beste model is voor deze activiteit: uitlenen volgens...

Rondetafelgesprek één centraal bibliotheeksysteem: zorgen over monopolist; innovatie collectief? - Wim Keizer

1 reactie(s)01-3-2018

Als er in Nederland gekozen wordt voor één collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB) van één leverancier zonder ‘open source’, dan krijgen we een monopolist. Het risico daarvan is dat innovatie jarenlang...

SCP: sterke daling lezers onder tieners en jongvolwassenen; actie nodig - Bart Janssen

22-1-2018

Uit het op 18 januari verschenen rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt onder meer dat lezen in de vrije tijd het afgelopen decennium verder teruggelopen is. In 2006 las 90% van de Nederlanders...

Wel of geen leenrecht e-books? VOB tegenover KB en Stichting Leenrecht - Wim Keizer

1 reactie(s)20-12-2017

‘De Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) komt op 7 maart 2018 weer bij elkaar. Dan zal blijken of de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) het nog steeds nodig vindt om een tarief voor e-books volgens het model...

Collectief bibliotheeksysteem: bij ‘nee’ governance belangrijkste punt. Pleidooi voor alternatieve aanpak - Wim Keizer

12-12-2017

Wie zit er aan de knoppen? Ofwel: hoe wordt de ‘governance’ geregeld? Twijfels en bezorgdheid daarover zijn voor de meeste bibliotheekorganisaties die volgens de Koninklijke Bibliotheek (KB) ‘nee’ hebben gezegd tegen...

Vierde deel essay NOBB: ‘Het continuüm van het bibliotheekvak’ - Wim Keizer

1 reactie(s)09-8-2017

Welke doorgaande lijnen zijn zichtbaar in het bibliotheekwerk en hoe zorgen de bibliotheken er voor dat zij die borgen? Welk continuüm ligt ten grondslag aan het bibliotheekvak? Deze vragen zijn het uitgangspunt in het pas verschenen vierde...

Peiling

Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Eens
Oneens
Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân) merkt op dat er nauwelijks enige discussie gevoerd wordt over de inzet van...
Lees meer en geef uw mening

Gastblog

Halverwege-verslag Wsob: ‘KB tuurt naar het netwerk’ en andere opvallende bevindingen Wim Keizer

Is het aantal vestigingen van bibliotheken de afgelopen jaren nu wel of niet dramatisch gedaald? Minister Ingrid van Engelshoven van OCW schreef in haar brief aan de Tweede Kamer bij het halverwege-verslag (betreffende 2015/2016) over de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), die in... Lees verder