HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Website Lezen in het vmbo online
12-04-2019
Vandaag lanceren Stichting Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de website lezeninhetvmbo.nl. Samenwerking tussen beide organisaties heeft geresulteerd in een digitale plek waar informatie over leescompetentie en leesmotivatie in het vmbo bijeengebracht is.
Op de website is de belangrijkste informatie te vinden over leescompetentie en leesmotivatie op het vmbo. Het uitgangspunt daarbij is dat vmbo-leerlingen plezier beleven aan lezen en uitgroeien tot competente lezers. Voor veel vmbo-leerlingen is dat geen vanzelfsprekendheid, terwijl het belang van goed lezen in onze geletterde samenleving evident is. Op de website wordt praktische aan-de-slag-informatie aangeboden gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.

De site is een handvat voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Over lezen in het vmbo is namelijk veel informatie beschikbaar, maar die informatie staat versnipperd en verspreid op internet en/of is niet makkelijk raadpleegbaar. Op de website staat de informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier in het vmbo overzichtelijk bij elkaar.

Resultaten en aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek, een quickscan om als team de stand van zaken rondom het leesonderwijs op school in kaart te brengen, handreikingen voor het inrichten van lees- en taalbeleid en praktische aan-de-slag-informatie in de vorm van beproefde lessenseries, goede praktijken en landelijke leescampagnes.

De officiële lancering van de website wordt vanmiddag om 13.00 uur verricht door Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie