HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Zuidplas beëindigt subsidie aan Bibliotheek Nieuwerkerk
09-08-2014
De gemeente Zuidplas, die per 1 januari 2010 is ontstaan door fusie van de gemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle, beëindigt per 1 januari 2015 de subsidie aan de Bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel. Zuidplas ligt tussen Gouda en Rotterdam.
De gemeente kiest er voor verder te gaan met Bibliotheek De Groene Venen, die voor de gemeentelijke fusie het bibliotheekwerk verzorgde in de gemeenten Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Boskoop. Daar komt Nieuwerkerk (ca. 22.000 inwoners) bij.

De gemeente Zuidplas (ca. 41.000 inwoners) heeft er na haar ontstaan op aangedrongen dat de beide bibliotheekstichtingen zouden gaan fuseren. Dat is echter niet gelukt. Woordvoerder Rowena Facee Schaeffer van de gemeente Zuidplas meldt hier desgevraagd over: ´Er waren inderdaad fusieplannen, maar die zijn na verschillende gesprekken niet meer opportuun. Het verschil van inzicht tussen de beide partijen bleek uiteindelijk te groot.
De gemeente Zuidplas heeft gekozen voor Stichting De Groene Venen. Vanaf 2014 heeft de gemeente alleen een subsidierelatie met Stichting De Groene Venen. Deze stichting betaalt voor het jaar 2014 een deel van de subsidie door aan de Stichting Bibliotheek Nieuwerkerk. Met dit bedrag kan de bibliotheek in Nieuwerkerk in principe open blijven tot 31 december 2014. Daarna zal De Groene Venen het bibliotheekwerk in Nieuwerkerk aan de IJssel overnemen.´

Nieuwe vestiging
Omroep Zuidplas meldde 11 juni dat De Groene Venen ingaand 2015 een bibliotheek van minimaal 500 vierkante meter moet exploiteren. Dat is minder dan de huidige vestiging van Bibliotheek Nieuwerkerk in de Reigerhof. Het is nog niet bekend waar de nieuwe vestging zal komen. Omroep Zuidplas weet ook te melden: ´De Nieuwerkerkse organisatie stopt aan het einde van het jaar. Het is wel mogelijk dat tijdens de overgang de bibliotheek een korte periode dicht gaat. De overgang is het gevolg van een lange periode van onderhandelingen tussen de twee bibliotheekorganisaties en de gemeente. Het bestuur van de Nieuwerkerkse bibliotheek heeft zich in de loop van het proces meerdere keren niet aan gemaakte afspraken gehouden. Een gewenste fusie met de Groene Venen ging hierdoor niet door.´
Omroep Zuidplas meldde 16 oktober 2013 al dat Bibliotheek Nieuwerkerk ´de grote afwezige´ was bij het tekenen van een contract tussen de gemeente Zuidplas en Bibliotheek De Groene Venen.
Begin vorig jaar zag het er nog naar uit dat de fusie wel kon lukken, zoals blijkt uit berichten van 22 januari en 23 mei.

Geen fusie
Reeds tien jaar terug, bij de vorming van een basisbibliotheek in het gebied tussen Gouda, Alphen aan den Rijn en Rotterdam, is er gesproken over samengaan van de Bibliotheek Nieuwerkerk met bibliotheken in naburige gemeenten. Bibliotheek Nieuwerkerk sloot zich echter niet aan bij de door het fusieproces in de andere gemeenten gevormde basisbibliotheek De Groene Venen, maar bleef zelfstandig. De bibliotheek werkte altijd met relatief veel vrijwilligers en weinig betaald personeel.

Interimmer
In Bibliotheek Nieuwerkerk is momenteel een interim-manager werkzaam, Jan Morsch van Morsch Bibliotheek Advies. Hij verwijst voor alle perscontacten naar de voorzitter van de Bibliotheek, Leo de Viet. Maar zowel hij als Rieke Overbeeke, tot 1 mei directeur van de bibliotheek, reageerden nog niet op vragen over de toekomst van de Stichting Bibliotheek Nieuwerkerk. Gemeentelijke woordvoerder Facee Schaeffer meldt dat er in de Bibliotheek Nieuwerkerk nog 1,5 fte aan betaalde krachten werkzaam is.

Rijn en Venen
Overigens is Boskoop, onderdeel van het werkgebied van De Groene Venen, ingaand 1 januari 2014 met Rijnwoude en Alphen aan den Rijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. In Alphen aan den Rijn en omgeving is de Bibliotheek Rijn en Venen actief, maar vooralsnog behoort Boskoop nog bij het werkgebied van De Groene Venen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie