HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Eind dit jaar sluiting Bibliotheek Voorhout - update
27-02-2012
De bibliotheekvoorziening in Sassenheim en Warmond blijft behouden.
Vanavond maken het bestuur van de Bibliotheek Bollenstreek en de gemeente Teylingen bekend dat de Bibliotheek Voorhout aan het eind van het jaar sluit, zo bericht Nieuws van hier vanmiddag.

De bibliotheken van Sassenheim en Warmond zullen behouden blijven. De gemeenteraad kort het subsidiebedrag van de bibliotheek met bijna 300.000 euro. Aan het bestuur van Bibliotheek Bollenstreek was gevraagd een uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de bezuinigingen.

Het bibliotheekbestuur heeft gekozen voor het scenario met één sterke Serviceplusbibliotheek in Sassenheim, met ruimere openingstijden, een Servicepunt in het Kloppend Hart in Warmond, een wegbreng- en afhaalpunt in Voorhout en een bibliotheek-aan-huis-service voor mensen met functiebeperkingen. De vestiging in Voorhout gaat dicht: het bestuur heeft er per 1 december de huur opgezegd.

Als de gemeenteraad instemt met dit plan zal 2012 een overgangsjaar zijn waarin het bibliotheekbestuur aan de slag gaat met het versterken van de bibliotheek in Sassenheim, de afbouw van de bibliotheek in Voorhout en de verdere fysieke en digitale ontwikkeling van het bibliotheekwerk.

UPDATE. Om 19.32 uur vanavond heeft management assistent Hermine Meisner namens de Bibliotheek Bollenstreek het volgende persbericht doen uitgaan:

‘In overleg met de gemeente Teylingen heeft Bibliotheek Bollenstreek besloten om de bibliotheekvestiging in Voorhout met ingang van 2 december 2012 te sluiten. Bibliotheek Bollenstreek is zich er zeer van bewust dat daarmee een prachtige voorziening in Voorhout verloren gaat in een woonkern met veel jonge gezinnen. Desondanks hebben wij dit besluit moeten nemen om in economisch moeilijke tijden de tering naar de nering te zetten.

De gemeente heeft gekozen voor een andere rol in het subsidiebeleid. De gemeente wil zich op welzijnsterrein minder ondersteunend en meer regisserend en faciliterend opstellen. Deze nieuwe aanpak, in combinatie met de rijksbezuinigingen, heeft de gemeenteraad in 2011 doen besluiten een aantal subsidies te korten. De gemeente bezuinigt € 300.000,- op de bibliotheek. Dit is meer dan een derde van de subsidie voor de drie bibliotheekvestigingen binnen Teylingen. Om de eigen inkomsten structureel en aanzienlijk te vergroten heeft Bibliotheek Bollenstreek de contributie per 1-1-2012 met € 10,- verhoogd. De extra inkomsten hieruit zijn helaas onvoldoende om deze bezuiniging volledig op te vangen.

In 2011 zijn in nauw overleg met de gemeente diverse bezuinigingsscenario’s ontwikkeld. Binnen de bezuinigingstaakstelling bleek het niet mogelijk om in Teylingen drie vestigingen te handhaven. Met de gemeente hebben wij gekozen voor één volwaardige bibliotheekvestiging in Sassenheim met een servicepunt in de toekomstige brede school in Warmond (het Kloppend Hart Warmond). De reden dat de vestiging in Voorhout gesloten wordt en niet die in Sassenheim, ligt hem in het feit dat Sassenheim de grootste vestiging is met de laagste huisvestingskosten. Voorhout is simpelweg te klein om Sassenheim te vervangen. Voor de vestiging in Sassenheim zetten wij in op onder andere ruime openingstijden, de integratie van de collecties van Sassenheim en Voorhout en de invoering van zelfbediening. Mede op verzoek van de gemeente zal Bibliotheek Bollenstreek binnen Voorhout een vorm van dienstverlening ontwikkelen die zich met name richt op kinderen en ouderen. Hoe dit er precies uit zal zien is op dit moment nog niet bekend. In de 2e helft van 2012 zullen wij bekend maken hoe dit vorm gaat krijgen.’

Zie ook het raadsvoorstel en het beleidsplan en dit eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie