HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe koers Bibliotheek Midden-Brabant
23-09-2011
De Bibliotheek Midden-Brabant grijpt bezuinigingen aan om te vernieuwen.
De Bibliotheek Midden-Brabant, met vestigingen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Waalwijk, wil haar voorzieningen verbeteren, efficiënter maken en dichter bij de mensen brengen. De kernfunctie van de bibliotheek is en blijft het voor iedereen toegankelijk maken van informatie, de manier waarop gaat veranderen. Er wordt meer geïnvesteerd in de digitale en educatieve bibliotheek en ook de fysieke vestigingen zullen veranderen. De kwaliteit van dienstverlening moet hierbij overeind blijven. De bezuinigingen worden gebruikt als extra impuls om deze veranderingen vorm te geven. Het bestuur van Bibliotheek Midden-Brabant heeft de nieuwe beleidsrichting afgelopen dinsdag vastgesteld.

Nog steeds is een op de vier Midden-Brabanders lid van de bibliotheek. De behoeften van deze aanzienlijke groep gebruikers zijn veranderd. Henriëtte de Kok, algemeen directeur: ‘Zij willen zoveel mogelijk op maat bediend worden, waar en wanneer het hen uit komt en op een gebruiksvriendelijke manier een keuze kunnen maken uit een ruim en actueel assortiment’. Bibliotheek Midden-Brabant wil sneller kunnen inspelen op deze veranderende behoeften. Daarom kiest de bibliotheek een nieuwe richting. In de toekomst kan de klant niet alleen in een fysieke vestiging terecht om over boeken of andere media te beschikken. De Kok: ‘De komende jaren gaan we meer inzetten op de digitale en educatieve bibliotheek. De digitale bibliotheek is erop gericht om informatie altijd en overal op een interactieve manier toegankelijk te maken. Deze zal vooral in landelijke samenwerking vorm krijgen. De educatieve bibliotheek ondersteunt mensen en organisaties in het gebruik van (nieuwe) media, biedt hen handvatten om een leven lang te kunnen leren en zet daarnaast intensiever in op de dienstverlening aan scholen op het gebied van taalontwikkeling en leesbevordering. De fysieke, digitale en educatieve bibliotheek vullen elkaar aan en vormen samen de bibliotheek van de toekomst.’

Vanuit deze visie op de bibliotheek van toekomst is het nieuwe spreidingsbeleid vastgesteld. Er is voor elke wijk, ieder dorp of stadscentrum bekeken op welke manier het beste invulling gegeven kan worden aan de bibliotheekfunctie. Dit kan door een gemoderniseerde vestiging, zoveel mogelijk in multifunctionele gebouwen in samenwerking met andere instellingen. Maar er zijn voor specifieke doelgroepen ook goede alternatieven denkbaar. Een goed voorbeeld is een thuisbezorgservice voor mensen die slecht ter been zijn of het meer naar scholen toe gaan en kinderen bedienen voor wie de gang naar de bibliotheek niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger.

Voor de gemeente Tilburg gaat deze visie op de bibliotheek van de toekomst al in 2012 consequenties hebben. In de wijken Hasselt, Groenewoud en MFA Grote Beemd (Reeshof) wordt gekozen voor een alternatieve vorm van dienstverlening. Dit betekent dat hier vestigingen zullen sluiten. ‘Een groot deel van de volwassenen in deze wijken maakt al gebruik van onze andere vestigingen’, zegt de Kok. ‘En voor doelgroepen zoals kinderen en ouderen wordt gezocht naar een passende oplossing.’

De overige vestigingen in Tilburg worden de komende jaren gemoderniseerd, op sommige plekken kleiner, maar in ieder geval nog beter afgestemd op de wensen van de klant. Zo worden bijvoorbeeld de openingstijden verruimd door de invoering van selfservice-uren. De Kok: ‘Hoewel het aantal vestigingen vermindert, staan we zo toch dichter bij onze klant. Bovenal blijft de bibliotheek een plek, digitaal of fysiek, waar iedereen welkom is. Een laagdrempelige plek voor inspiratie en ontwikkeling.’

Meer informatie is hier te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie