HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Bijeenkomst 'Lees! Oproep tot een leesoffensief (primair onderwijs)'
Door Cubiss georganiseerde bijeenkomst naar aanleiding van de verschijning van de rapporten Lees! Oproep tot een leesoffensief, PISA 2018 en de voorstellen van Curriculum.nu. 
Tijdens de bijeenkomst wordt een vertaalslag gemaakt van deze rapporten naar de praktijk van de leesconsulent. 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor lees(media)consulenten primair onderwijs. 
 
Voor deelnemers van Brabantse en Limburgse bibliotheken zijn de bijeenkomsten van de Kenniskaravaan gratis toegankelijk. Voor deelnemers van buiten Brabant en Limburg geldt een vergoeding van 49 euro.

De bijeenkomst is afgeschaft. Cubiss is op zoek naar een alternatief.

Zie ook op de website van Cubiss.