HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Lezen Centraal: 'De doorgaande leeslijn'
Jaarlijks door Stichting Lezen georganiseerd congres over leesbevordering en leesvaardigheid, met dit keer als thema  'De doorgaande leeslijn'.
Vragen die centraal zullen staan zijn onder andere: Hoe verloopt de leesontwikkeling van kinderen en jongeren? Wat stimuleert kinderen om op te groeien tot vaardige, gemotiveerdere en literair competente lezers? En wat remt juist?  Vragen die ook aan bod komenin het rapport De doorgaande leeslijn; de leesontwikkeling van 0 - 20 jaar, dat tijdens het congres gepresenteerd wordt. Uit de antwoorden blijkt dat leesbevordering staat of valt met een structurele aanpak.
 
Stichting Lezen stelt over het rapport dat tijdens het congres gepresenteerd zal worden: 'Sinds het verschijnen van De doorgaande leeslijn in 2005 is er veel veranderd in het medialandschap. Denk aan de opkomst van Facebook, Instagram, YouTube en podcasts; in 2005 bestond het allemaal niet. Het verklaart wellicht dat jongeren minder gemotiveerd zijn om te lezen dan destijds. Het ‘diep lezen’, het langer geconcentreerd lezen, heeft plaatsgemaakt voor het vluchtige lezen en je verliezen in games en social media op je smartphone. Dit soort veranderingen maakt dat de aanpak van leesbevordering mee moet veranderen om effectief te blijven. Ook ontwikkelingen in de wetenschap liggen ten grondslag aan de geactualiseerde doorgaande leeslijn. Sinds 2005 werden onderwerpen als de ontwikkeling van de leesmotivatie en literaire competentie, de leesopvoeding thuis, het lezen in een digitaal tijdperk en effectief leesonderwijs verder onderzocht. De nieuwe inzichten, voortkomend uit deze wetenschappelijke onderzoeken, zijn terug te vinden in De doorgaande leeslijn; de leesontwikkeling van 0 – 20 jaar.' 

Op Lezen Centraal 2020 maakt het publiek voor het eerst kennis met deze nieuwe doorgaande leeslijn. Onder leiding van dagvoorzitter Ӧzcan Akyol gaan deelnemers en sprekers het gesprek aan over de vele facetten van effectieve leesbevordering thuis, in de kinderopvang en in het onderwijs voor 0- tot 20-jarigen.

Het congres richt zich op medewerkers in de kinderopvang, leraren (p.o. t/m hbo), beleidsmakers, bibliotheekprofessionals, onderzoekers en andere geïnteresseerden in leesbevordering.

Het programma van de bijeenkomst biedt vier plenaire sessies en in de middag twee rondes met deelsessies. Voor een overzicht zie hier en hier.

Lezen Centraal is afgelast. Stichting Lezen beziet of er mogelijkheden zijn het symposium op een later moment in het jaar wel doorgang te laten vinden.
 
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch
Kosten: 190,00 euro