HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Symposium 'Primair Onderwijs in Perspectief'
Door Stichting SPN georganiseerde bijeenkomst om de directie en MT van bibliotheken en POI’s op de hoogte te brengen van de meest recente onderwijsontwikkelingen.
De initiatiefnemers schrijven over de bijeenkomst: 'We laten zien dat het noodzakelijk is om nu in actie te komen en de strategische partnerschap tussen scholen en bibliotheken te versterken en toekomstbestendig te maken.' 
 
De SPN voegt daaraan toe: 'Afgelopen jaren is er flink ingezet op een nauwe samenwerking tussen bibliotheek en het onderwijs. Een mooi resultaat is o.a. de Bibliotheek op school. Het is echter belangrijk om aan te blijven sluiten bij de laatste ontwikkelingen binnen het primair onderwijs.
Een aanleiding is het vernieuwde Curriculum, hierdoor staan scholen, primair en voortgezet onderwijs, voor een uitdaging. Een goed moment om als bibliotheek de samenwerking met het onderwijs eens goed onder de loep te nemen, zodat we samen een nieuwe generatie (digitaal) geletterd krijgen. Klaar voor een volgende fase.'

In het plenaire programma zet Jos Cöp de actuele trends, ontwikkelingen en kansen in onderwijs op een rijtje en geven Anko van Hoepen en Aleid Truijens hun kijk op de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs.
Vervolgens is er de keuze uit drie deelsessies, waarin aandacht is voor de ontwikkelingen in het taal- en leesonderwijs, meerjarige strategische samenwerking en digitalisering in het onderwijs.

Voor meer informatie en het volledige programma, zie de website van SPN.

Tijd: 12.00 – 17.30 uur
Locatie: In De Driehoek, Utrecht
Kosten: 125 euro per persoon

Aanmelden kan op deze webpagina.