HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Kenniscirkel Bibliotheek, werk en arbeidsmarkt
Door Probiblio georganiseerde bijeenkomst over het thema 'leven lang ontwikkelen' in relatie tot de openbare bibliotheek.
Probiblio schrijft bij wijze van toelichting over de bijeenkomst: 'Al meer dan honderd jaar is een leven lang leren een van de grondbeginselen van het openbare bibliotheekwerk. Maar wat betekent het voor de bibliotheek dat het thema nu door de overheid als leven lang ontwikkelen wordt neergezet en meer dan ooit betrekking heeft op de arbeidsmarkt? En dat het hiermee verschuift van "nice to have" (persoonlijke ontwikkeling) naar "must have": een maatschappelijk opgave gericht op inclusie.'
 
Tijdens de bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan de orde:
· Leven lang ontwikkelen in relatie tot arbeidsmarktperspectief: wat houdt het in en wat kun je er als bibliotheek mee?
· Wie zijn belangrijke arbeidsmarktpartners en hoe zien zij de bibliotheek?
· Hoe kun je (toekomstige) werknemers met huidig én nieuw aanbod empoweren?
· Wat zijn de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe kun je daar als bibliotheek op inspringen?

Sprekers:
Jos Ahlers, mede-auteur van Gen Z; Verlangen naar Verandering, over deze en andere generaties, de veranderende arbeidsmarkt en benodigde skills op die arbeidsmarkt.
Rosanne Engberts, beleidsadviseur voor o.a. het Leerwerkloket Rijnmond+ en ROC Zadkine, over de werkzaamheden van de landelijke leerwerkloketten, hun verhouding tot andere partners (zoals het UWV en Werkgeversservicepunten), hun doelgroep en aanbod en de kansen die zij ziet voor de bibliotheek.
Elisabeth Scholt, specialist voor onderwijs-arbeidsmarktvraagstukken en leven lang ontwikkelen, die onder andere voor Bibliotheek Eindhoven werkte als projectleider leven lang ontwikkelen.

Voor meer informatie, zie de website van Probiblio.
 
Tijd: 12.15 - 16.30 uur
Locatie: ROC Zadkine, Benthemplein 15, 3032 CC, Rotterdam
Kosten: Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos voor vanwege subsidie. Overige organisaties betalen € 90,00

Inschrijven kan via dit formulier.