HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
KB-sessie: Heruitvinden van de digitale publieke ruimte
Door de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde bijeenkomst over hoe Social Linked Data (SOLID)  publieke organisaties kan helpen bij het versterken van het 'data-eigenaarschap' van gebruikers.
De KB schrijft over de bijeenkomst: 'Onze digitale publieke ruimte is sinds de start van het internet sterk veranderd, mede door de opkomst van grote platforms als Google en Facebook. Voor gebruikers is het daardoor moeilijker geworden om controle te houden over hun data, die kunnen worden gebruikt en verhandeld zonder dat zij dit willen. Publieke organisaties vragen zich nu af hoe zij hun publiek kunnen bereiken en verbinden op een manier die recht doet aan publieke waarden zoals veiligheid en toegankelijkheid. Een relevante ontwikkeling hierbij is SOLID, een initiatief van de ‘ontdekker’ van het internet, Tim Berners-Lee. SOLID staat voor Social Linked Data en wil door middel van een gedecentraliseerd web het data-eigenaarschap van gebruikers versterken.'
 
Tijdens de KB-bijeenkomst zal Ruben Verborgh (professor op het gebied van Decentralized Web technology bij IDLab, Universiteit Gent) bespreken hoe SOLID publieke organisaties kan helpen om deze uitdagingen, nu en in de toekomst, aan te gaan

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van publieke organisaties en voor mensen die interesse hebben in de ontwikkeling van het internet. Deelname aan deze sessie is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie:  Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag, Visboekzaal
Kosten: Gratis

Voor meer informatie en aanmelden, zie de KB-website.