HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Informatiebijeenkomst Informatiepunt Digitale Overheid
Door de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde bijeenkomst tijdens welke 'alle ins en outs aan de orde komen rond het Informatiepunt Digitale Overheid'. 
Eind juli komt een subsidieregeling beschikbaar voor de uitrol van de Informatiepunten Digitale Overheid. Deze landelijke informatiebijeenkomst voor bibliotheekdirecties en POI-coördinatoren geeft antwoorden op vragen omtrent de subsidieregeling.

Aan de orde komen zaken als: de subsidieregeling, wanneer men als bibliotheek kan starten met een Informatiepunt Digitale Overheid, ondersteuning en dergelijke. Met veel gelegenheid om vragen te stellen.
 
Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van de KB.