HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Masterclass Publiek Domein
Door de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde tweedelige masterclass over het herkennen van publiek domein materiaal in de collectie.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 juni 2019 bij de KB tussen 13:00 en 17:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst komen vragen aan de orde als: Hoe lang duurt het auteursrecht? Welke andere rechten spelen mee bij online publicatie? Hoe identificeer je werken die publieke domein zijn? Hoe leg je vast dat een werk publiek domein is? Wat publiceer je hiervan wel en niet online?
 
In het najaar vindt een vervolgbijeenkomst plaats rondom het beschikbaar stellen van rechtenvrije collecties op Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia.
 
De masterclass wordt gegeven door Maarten Zeinstra en Sebastiaan ter Burg van de vereniging Open Nederland. De organisatie ligt in handen van de werkgroep Publiek Domein van de vereniging Open Nederland. Leden van de werkgroep, en partners van de Masterclass, zijn de KB, Nationaal Instituut Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, Wikimedia Nederland en Copyclear. Open Nederland is de vereniging van mensen die zich actief bezighouden met het beschikbaar stellen van informatie, kennis en cultuur. Ze vertegenwoordigen Creative Commons in Nederland.

Voor meer informatie, zie de website van de KB. Aanmelden kan via de website van Open Nederland. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan de workshop

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Koninklijke Bibliotheek in De Haag
Kosten:30  euro