HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Kennisbijeenkomst samenwerking Wikimedia en bibliotheken
Door Wikimedia Nederland bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde bijeenkomst voor medewerkers van bibliotheken over de samenwerking tussen Wikimedia en bibliotheken.
Wikimedia Nederland startte een halfjaar geleden met ondersteuning van Stichting Pica een veldverkenning betreffende samenwerking tussen Wikimedia en bibliotheken in Nederland. Doel is om gezamenlijke doelen in kaart te brengen, (tijds)investering in beeld te krijgen om zo te beoordelen wat een structurele samenwerking kan opleveren.

Op 15 mei aanstaande organiseert Wikimedia Nederland een kennisbijeenkomst voor medewerkers van bibliotheken. Die middag worden resultaten van gevoerde deskresearch en netwerkanalyse gepresenteerd en voorbeelden gegeven van samenwerkingsprojecten. Deze gegevens dienen als basis om tijdens een aansluitende werksessie dieper in te gaan op de mogelijkheden van samenwerking.
 
De bijeenkomst is bedoeld voor programmamanagers, informatie- en collectiespecialisten, communicatiespecialisten en beleidsmakers van alle bibliotheekvormen of aanverwante organisaties. 'Wanneer delen van de bibliotheekcollectie, vergroten van zichtbaarheid en/of het delen van kennis met de gemeenschap een belangrijke rol speelt of gaat spelen in jouw bibliotheek, is deze middag zeer aan te bevelen,' aldus Wikimedia Nederland.

Voor meer informatie, zie ook de KB-website. Aanmelden kan via dit formulier.

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Kosten: Gratis