HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Lezen Centraal 2019: 'Te mooi om waar te zijn'
Door Stichting Lezen georganiseerd symposium met dit jaar als motto 'Te mooi om waar te zijn'. Het zal tijdens het congres met name gaan over het (laten) ervaren van de schoonheid en kracht van boeken. 
Stichting Lezen stelt over deze editie van het congres: 
 
'Op Lezen Centraal 2019 keert Stichting Lezen terug naar de basis: naar proza en poëzie als kunstwerk. Lezen is heel belangrijk, daarover is al veel gezegd. De positieve gevolgen ervan zijn legio en er zijn genoeg argumenten om lezen hoog op de maatschappelijke en educatieve agenda te plaatsen. In de ijver om de functionele waarde van lezen en leesbevordering voor het voetlicht te brengen, verliezen we soms uit het oog waar het ook om gaat: om de schoonheid en de kracht van boeken, gedichten en verhalen.

De vraag wat kunst is, valt niet eenduidig te beantwoorden. Joke Hermsen omschreef het in haar essay Hoe kunst ons loutert (2017) als volgt: “Kunst zoekt een bepaalde verhouding tót en omgang mét de werkelijkheid, die ze niet klakkeloos reproduceert, maar interpreteert, accentueert of nuanceert. Kunst brengt een interval tussen zien en (be)schouwen teweeg, waarin juist onze eigen verbeeldingskracht wordt aangezwengeld.”

Wij zijn ervan overtuigd dat die prikkeling van onze verbeeldingskracht een belangrijke drijfveer is van iedereen die zich bezighoudt met leesbevordering en literatuureducatie. Daarom willen we kinderen en jongeren de kracht en schoonheid van boeken laten ervaren. Lezen Centraal 2019 biedt u de gelegenheid nieuwe inspiratie op te doen om die bezieling te verdiepen en te intensiveren.'

Er zijn tijdens het plenaire ochtendprogramma keynote-lezingen van Joke Hermsen, Bas Maliepaard en Kris Nauwelaerts. De middag biedt tien facultatieve sessies in twee rondes.
 
Tijd: 09:30 – 18:00 uur
Locatie: TivoliVredenburg, Utrecht
Kosten:  € 190,00
 
Voor meer informatie en aanmelden, zie de website.