HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Conferentie 'Meer Lezen, beter in taal in het mbo'
Door Stichting Lezen, Kunst van Lezen en de Koninklijke Bibliotheek georganiseerde conferentie over het bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo. 
Aan bod komen tijdens de conferentie de laatste stand van zaken rond onderzoek, de samenwerking met bibliotheken en de praktijk op school en in de bibliotheek.  Stichting Lezen stelt over de conferentie: 'De urgentie van leesbevordering in het mbo staat als een paal boven water. Dat staat buiten kijf. Maar hoe zorg je dat dit structureel beleid wordt in de weerbarstige werkelijkheid van scholen? Hoe geef je het concreet vorm? En op welke manier betrek je directie, collega’s en externe partijen?'
 
De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers in het mbo en de bibliotheken: management van het mbo en de bibliotheken, docenten, beleidsmedewerkers, taalcoördinatoren, adviseurs educatie van bibliotheken.

De dag bestaat uit een plenair deel, tijdens welke aandacht voor de zienswijze van de MBO-Raad en met Kees Broekhof, die inzicht biedt in de laatste stand van zaken rond het onderzoek naar 'Meer lezen, beter in taal in het mbo'. Hij laat zien wat de effecten zijn op de taalontwikkeling van studenten door vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo.
In de middag deelsessies, onder andere over 'Lezen in een burgerschapscontext, fictie en non-fictie rond uitdagende thema’s', 'Vrij lezen als basis voor geletterdheid: het belang van een leesroutine in het mbo' en  'Lezen, leesomgeving en leesconsult in school. Wie meer leest, is beter in taal'.

Voor meer informatie en aanmelden, zie hier.
 
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht
Kosten: 50 euro