HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Landelijke bijeenkomst Meten Maatschappelijke Opbrengst
Door de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst,onder regie van de KB georganiseerde bijeenkomst die in het teken zal staan van het zelf meten van effecten bij gebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van de bibliotheek in het educatieve en sociale domein.
De bijeenkomst is bedoeld om bibliotheken te informeren over instrumenten, methoden en toepassingen van effectonderzoek; ze te inspireren met ervaringen van collega’s en te activeren om zelf aan de slag te gaan. Tijdens de dag aandacht voor alle stappen die men doorloopt bij het inrichten van een 'impact-gestuurde organisatie'. 'Van de strategische vraag waarom u impact wilt hebben en hoe u dat gaat aantonen, tot de organisatorische aspecten en het opbouwen van een pakkend verhaal over uw bibliotheek,' aldus de KB.

De dag gaat om 09.30 uur van start met een plenaire opening die wordt gevolgd door verschillende workshop- en gespreksrondes. met praktische workshops en dialoogtafels. Centraal staat het delen van ervaringen met elkaar. Ook zijn er nieuwe meetinstrumenten beschikbaar waarmee bibliotheken direct aan de slag kunnen. 
 
De volgende workshops (pdf) worden aangeboden:
Workshop 1.1: Impactmanagement: wat is het en waar begin je?
Workshop 1.2: Veranderingstheorie: Welke impact willen we meten?
Workshop 2.1: Niet bij nul beginnen
Workshop 2.2: Aan de slag met de Effectenmonitor
Workshop 2.3: Aan de slag met vragenlijsten
Workshop 2.4: Zelf aan de slag met kwalitatief onderzoek
Workshop 3.1: Het verhaal achter de cijfers: storytelling
Workshop 3.2: Van management naar maximalisatie
Workshop 3.3: In gesprek met uw gemeente

De workshops worden gegeven door experts op het gebied van impactmanagement en (effect)onderzoek, werkzaam bij Sinzer, Avans Impact Engineers, Panteia, Claudia de Grauw, Desan, Koninklijke Bibliotheek, Cubiss en ProBiblio.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor de directie/ het management, taalhuiscoördinatoren, educatiespecialisten en bibliotheekprofessionals die actief zijn in het sociaal domein, aldus de KB.

Voor meer informatie, zie de website van de KB.
 
Aanmelden kan via dit formulier.
 
Tijd: 9.30 – 17.30 uur, inclusief lunch en borrel
Locatie: Cultura, Ede
Kosten:  Gratis