HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+
Eerste van drie Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+ over een nieuwe meerjarige aanpak voor een geletterd en digitaalvaardig Nederland. Georganiseerd door ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG)
De ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG) willen met betrokkenen in gesprek gaan over de aanpak hiervan na 2020. Iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid of daar zelf ervaring mee heeft, is van harte welkom: mensen die (ex)laaggeletterd zijn, professionals in het sociaal domein, lokale bestuurders, gemeenteambtenaren (beleidsmedewerkers volwasseneneducatie, onderwijs, digitalisering/IT, bibliotheekwerk, sociaal domein), onderzoekers, ondernemers, taalcoaches, docenten, werkgevers, bibliotheekmedewerkers en anderen, zo stellen de ministeries en de VNG.
 
Tijdens de Dialoogdagen willen de ministeries en de VNG de basis leggen voor een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie. Aan de orde komen vragen als: Waar staan we nu? Wat moet er nog gebeuren? Welke uitdagingen liggen er nog? En hoe kunnen we die het beste aanpakken?

De Ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG) willen graag over deze en andere vragen van gedachten wisselen in een brede groep mensen die hier direct mee te maken heeft.

Er worden drie dialoogdagen georganiseerd:
Dinsdag 19 juni, 10.00 - 15.30 uur, Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
Donderdag 28 juni, 10.00 - 15.30 uur, Weener XL, Van Herpensweide 1, 's-Hertogenbosch
Woensdag 4 juli, 10.00 - 15.30 uur, Gemeente Almere

Aanmelden kan tot 6 juni. Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 65 mensen deelnemen. Je kunt aan slechts één Dialoogdag deelnemen.

Aanmelden kan via dit formulier.