HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Informatiebijeenkomst AVG
Laatste van drie door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) georganiseerde bijeenkomsten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze informatiebijeenkomst vindt plaats in Stadkamer Zwolle. 
De KB meldt met het oog op de informatiebijeenkomsten: 'De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om een heldere verdeling in verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft de KB de verschillende verwerkingen die zich voordoen bij de digitale basisdiensten en de rollen die hieruit voortvloeien, nader bekeken. De conclusie is dat de KB, in de huidige regelingen aangeduid als bewerker, volgens de AVG voor vrijwel alle basisdiensten verwerkingsverantwoordelijke is. De bibliotheken zijn dat voor veel basisdiensten óók, gezien de uitwisseling van persoonsgegevens in het netwerk. Op basis van deze inventarisatie heeft de KB een aantal juridische documenten voor de digitale basisdiensten aangepast.'

De KB en de VOB lichten de inventarisatie van de rolduiding en de nieuwe juridische stukken graag toe aan de bibliotheken tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten, waar ook voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen.

Aanmelden vóór 15 mei via communicatie@kb.nl o.v.v. Aanmelding AVG-bijeenkomst + locatie  

Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Locatie: Stadkamer, Zwolle
Kosten: Gratis