HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Studiedag Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden
Bijeenkomst van Kunst van Lezen en het programma Bibliotheek en basisvaardigheden over het leggen van verbindingen tussen benaderingen gericht op kinderen en op ouders bij de aanpak van laaggeletterdheid.
Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden meldt over de kennisdag: 'Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden legt in 2018 de nadruk op hoger bereik. De laaggeletterde doelgroep is moeilijk te bereiken, doordat er een taboe rust op het onderwerp, wat schaamte in de hand werkt. Deze mensen blijven dan ook vaak onder de radar. Een van de manieren om hen te bereiken is via hun kinderen. Zij komen immers wel met hun kinderen naar het consultatiebureau, op school en zelfs in de Bibliotheek. Door op deze plekken de activiteiten voor (kleine) kinderen te verbinden aan de activiteiten van het Taalhuis, kunnen we een grote slag slaan in het bereik van deze doelgroep. Als deze mensen zelf beter worden in taal, kunnen zij ook beter de taalontwikkeling van hun kinderen stimuleren en de kansen van hun kinderen vergroten. Zo kunnen wij de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Laten we daarom de krachten bundelen en laaggeletterdheid effectiever aanpakken. We geven deze krachtenbundeling een boost op 17 mei. We gaan dan gezamenlijk op zoek naar de verbinding tussen benaderingen gericht op kinderen en op ouders. Ook krijg je handvatten om dit in je eigen organisatie vorm te geven. Kom daarom met zijn tweeën: een collega die werkt voor de doelgroep 0-18 (bijvoorbeeld leesconsulent, onderwijsspecialist) en een collega die werkt voor de doelgroep 18+ (bijvoorbeeld als consulent Basisvaardigheden, consulent Volwasseneneducatie of medewerker Taalhuis).'
 
In de ochtend is er een aantal lezingen van sprekers, in de middag zijn er workshops waarin onderwerpen interactief aan bod komen.

Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.
 
Tijd: 10.30 -15.30 uur
Locatie: UCK, Utrecht, Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Kosten: Gratis

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Seher Hazinedar, seher.hazinedar@kb.nl