HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Seminar 'Strijd om de tijd'
Door KVB Boekwerk georganiseerd seminar over de impact van veranderend media- en leesgedrag onder de titel 'Strijd om de tijd'. 
Op de dag van het seminar 'Strijd om de tijd' verschijnt het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau: Lees:Tijd, een onderzoek naar leesgedrag. Experts (ook uit andere sectoren) wordt gevraagd een praktische vertaling van het onderzoek naar de praktijk te maken. Zij bieden met concrete ideeën inspiratie hoe de consument te bereiken, te boeien en te binden. Ook vindt tijdens het seminar de jaarlijkse Tiele-lezing plaats. Het exacte programma wordt nog bekendgemaakt.

Lees:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van de boekensector (CPNB, Stichting Lezen, de KB en KVB Boekwerk) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het leesgedrag van Nederlanders.Het rapport is een verdiepende analyse van gegevens uit het Media:Tijd-onderzoek naar tijdsbesteding en mediagebruik. In 2013 en 2015 deden zo’n 3000 mensen van 13 jaar en ouder aan het SCP-onderzoek mee. Het onderzoek geeft inzicht in de verdeling van onze schaarse tijd over tekstuele, audiovisuele en digitale media.
 
Het seminar vindt plaats in NEMO (Amsterdam) en duurt van 14:00 – 17:00 uur..

Aanmelden kan via dit formulier.