HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Congres 'Doe meer met taal'
Door Tel mee met Taal georganiseerde conferentie over de aanpak van laaggeletterdheid.
Tijdens de conferentie komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Hoe betrek ik laagtaalvaardige ouders meer bij de schoolcarrière van hun kind? Hoe kan ik als gemeente effectiever communiceren met minder taalvaardige burgers en daardoor effectiever werken? Hoe weet ik of mijn patiënten informatie over hun gezondheid begrijpen? Hoe kan ik beter inspelen op ontwikkelingen met de inzetbaarheid van mijn laagtaalvaardige medewerkers? 

Dagvoorzitter Wim Daniëls zal de deelnemers door het ochtendprogramma leiden, met onder andere de première van ‘Een Nieuwe Kans’. In deze korte documentaire volgen we een groep taalcursisten in hun dagelijks leven als ouder, verzorger en werknemer. 
 
'Verder presenteren laaggeletterden die het afgelopen jaar zelf aan de slag zijn gegaan, hun innovatieve oplossingen voor laaggeletterdheid. En je doet zelf nieuwe inspiratie op met presentaties van Paul Schnabel, die zijn licht laat schijnen over de veranderende vaardigheden in de 21e eeuw, en Machteld Huber, die laat zien hoe betere taalvaardigheid je klanten, werknemers of inwoners gezonder en gelukkiger kan maken.
In het middagprogramma kies je voor een van de vier deelthema’s en ga je aan de slag met interactieve presentaties, workshops en gesprekken met de doelgroep. Zo ontdek je dat ook jíj meer kunt doen met taal en kun je niet alleen laagtaalvaardige mensen verder helpen, maar ook je eigen organisatie. Er zijn vier deelconferenties om uit te kiezen, gericht op onder andere gemeenteambtenaren, bibliotheekmedewerkers, docenten, werkgevers en zorgverleners,' zo meldt Tel mee met Taal.

De conferentie is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS, bedoeld om in samenwerking met gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. Tel mee met Taal organiseert de conferentie samen met onder andere het UWV, de Leerwerkloketten, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos, Alles is Gezondheid en de Gelijke Kansen Alliantie.

Voor meer informatie, zie hier. Aanmelden kan via dit formulier.

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: De Meervaart Amsterdam
Kosten: Deelname is gratis