HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Ontbijtsessie over Algemene Verordening Gegevensbescherming
Door KBenP georganiseerde kennisbijeenkomst over de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen.
Tijdens de ontbijtsessie zal ingegaan worden op de vraag wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat betekenen voor organisaties. Met name bijzondere persoonsgegevens (zoals BSN, het medisch dossier en financiële gegevens) worden in de AVG aangescherpt. 
Tijdens de kennisbijeenkomst zullen de verschillende begrippen worden uitgelegd door een in privacywetgeving gespecialiseerde jurist en wordt er uitgebreid ingegaan op verwerkerovereenkomsten, de verplichte registers, de plaats en functie van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en het melden van datalekken
Daarnaast ook aandacht voor de door KBenP ontwikkelde Quickscan AVG, die inzicht biedt in hoe zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en datalekken.

De bijeenkomst is bedoeld voor MT-leden en het middenkader op het gebied van informatieveiligheid, in het bijzonder de beveiliging van persoonlijke gegevens.

Het volledige programma:
08.30 Inloop en ontbijt
09.00 Welkom
09.15 - 10.00 Presentatie Paula vd Knaap -vd Ham, MSc BI ICM - 'Gebruik persoonsgegevens checken voorkomt datalekken'
10.00 - 10.30 Use Case door jurist mr. Carola van Rijsbergen
10.30 - 11.00 Afsluiting
11.00 - 11.30 Koffie

Voor meer informatie, zie de website van KBenP. Aanmelden kan via e-mail:  ernst.schoneveld@kbenp.nl.

Tijd: 08.30 - 11.30
Locatie: KBenP, Charlotte van Pallandtlaan 18, Voorburg
Kosten: gratis