HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Mini-symposium 'All I know is what’s on the Internet' - Het bewaren van digitale bronnen uit het post-truth tijdperk voor de toekomst
Door Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde bijeenkomst tijdens welke vier 'waarheidsprominenten' spreken over het begrip post-truth, de toekomst van de geschiedenis van nepnieuws, digitale bronnen van ons post-truth tijdperk en selectie en behoud van dergelijke bronnen.
De KB schrijft bij wijze van toelichting onder andere: '“All I know is what’s on the Internet”, zei president Donald Trump in een interview. Ironisch genoeg sprak hij daarmee niet de waarheid. We leven in een complexe tijd die ook in de toekomst niet gemakkelijk te doorgronden zal zijn. Historici banen zich een weg door het informatielandschap en alle historici na hen zullen dat ook gaan doen. Wat bewaren we als onderzoeksmateriaal voor hen? Hoe bepalen we wat post-waarheid is?'

De Koninklijke Bibliotheek zoekt een stagiair die vanaf september de webcollectie kan helpen opbouwen en de voorlopige selectie van websites kritisch kan bekijken, analyseren, beschrijven en archiveren. De stage is bij uitstek de manier om kennis te maken met gearchiveerde websites als historische bron; het proces van webarchivering en actuele fenomenen in de digitale cultuur van Nederland. De collectiespecialisten en onderzoekers van de KB nodigen alle belangstellenden uit. Studenten kunnen tijdens het mini-symposium kennis komen maken en hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de stage kenbaar maken.

Sprekers tijdens de bijeenkomst:
Adriaan van Veldhuizen (Universiteit Leiden) - 'De familie Post. Over post-truth en andere postbegrippen'
Peter Burger (Universiteit Leiden) - 'De toekomst van de geschiedenis van nepnieuws'
Jelle van Buuren (Universiteit Leiden) - 'De digitale Bermudadriehoek'
Kees Teszelszky (Koninklijke Bibliotheek) - 'De digitale bronnen van ons post-truth tijdperk'

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

Voor meer informatie en inschrijven, zie hier.