HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Landelijke dag 'De Bibliotheek en Integratie'
Door de SPN, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven georganiseerde bijeenkomst over de rol van bibliotheken op het gebied van inburgering.
'In het plenaire programma komen asielzoekers en inburgeraars aan het woord, word je bijgepraat over de laatste beleidsontwikkelingen rond inburgering en vertellen bibliotheken over hun good practices.
In het middagdeel kun je een keuze maken uit sessies over o.a. de participatieverklaring, inburgeraars ondersteunen bij het zoeken naar werk en de inburgeringsexamens,' zo meldt Cubiss op haar website over de bijeenkomst.

Het ochtendprogramma biedt onder andere interviews met vluchtelingen uit onder meer Syrië, Afghanistan en Eritrea over hun kijk op de bibliotheek en met medewerkers van de bibliotheken Hengelo en Oostland over hun beleid voor vluchtelingen. Daarnaast komt Merel Kahmann van het Verwey-Jonker Instituut, die de sociale behoefte van statushouders.onderzoekt, aan het woord over het landelijke inburgeringbeleid en integratie en vertelt een medewerker van VluchtelingenWerk Nederland over de rollen die zij in het landelijke en lokale beleid vervult en over hoe een optimaal lokaal netwerk er volgens hen uitziet.

's Middags zijn er verschillende keuzesessies en is er een training ThuisTaal voor specialisten Jeugd en onderwijs. Zie hier voor het volledige programma.

De landelijke dag De Bibliotheek en integratie wordt georganiseerd door de werkgroep Integratie van de SPN, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven

Voor meer informatie, zie de website. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.
Aanmelden kan tot 15 juni.

Tijd: 10.00 tot 15.30 uur
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht
Kosten: Deelnamekosten bedragen € 85,00. Deelnemers die alleen de training ThuisTaal volgen betalen € 50,00.