HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Staat van het Boek 2017
Jaarlijks door het Vlaamse BoekenOverleg georganiseerde symposium waar de balans opgemaakt wordt met betrekking tot ontwikkelingen in het boekenvak.
Deze editie wordt de balans opgemaakt van een regeringsperiode die ruim halfweg is. 'In hoeverre zijn de verwachtingen van de sector, zoals geformuleerd in het Memorandum Boeken op tafel uit 2014, ingelost? We hebben het onder meer over lokale leesbevorderingsnetwerken, e-lenen en e-lezen en bibliotheken in een veranderende politieke context. Hoe kan leesbevordering een zaak worden van cultuur, welzijn én onderwijs? Hoe ziet de toekomst van de bibliotheken eruit nu er verschuivingen zijn zowel op lokaal als provinciaal niveau? Na enkele inspirerende sessies gaan politici van alle politieke partijen met elkaar in gesprek,' aldus de VVBAD over de bijeenkomst.

Minister Sven Gatz opent de Staat van het Boek met de presentatie van het gloednieuwe en beleidsdomeinoverschrijdende actieplan voor leesbevordering.

De Staat van het Boek is o.a. bedoeld voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers.

Tijd: 13.00 tot 18.00 uur
Locatie: Vlaams Parlement – Hertogsstraat 6, Brussel
Kosten: 35 euro per deelnemer

Voor meer informatie, het volledige programma en aanmelden, zie de website van De Staat van het Boek.