HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Slotbijeenkomst Living Labs: 'Betere kansen voor werkzoekenden'
Door Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), UWV WERKbedrijf en Stichting Lezen & Schrijven georganiseerde bijeenkomst ter afsluiting van het project Living Labs.
In het project Living Labs draaide het om de vraag: 'Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden bij hun zoektocht naar werk?'

Werkendeweg hebben UWV WERKbedrijf, Stichting Lezen & Schrijven en openbare bibliotheken in zeven regio's (Drechtsteden, Noord-Limburg, Flevoland, Midden-Utrecht, Groningen, Midden-Brabant en de Achterhoek) proefondervindelijk bekeken hoe deze ondersteuning in gezamenlijkheid beter en anders kan.

In deze regio's kregen in de pilotprojecten de volgende onderwerpen aandacht:
  • helpen van mensen die weinig digivaardig zijn
  • helpen in de bestrijding van laaggeletterdheid
  • vergroten van kennis van burgers en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt
  • vergroten van zelfregie van participatie en employability
  • bevorderen van meer elektronische communicatie tussen UWV en haar klanten.
Tijdens de slotbijeenkomst ontvangt staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de 'lessons learned' van het project. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het gegaan? Waar zijn we tegenaan gelopen? Wat hebben werkzoekenden eraan gehad?

Kort programma:
  • Korte presentatie: wat hebben de 7 Livings Labs ons geleerd?
  • Aanbieding 'lessons learned' aan staatssecretaris Klijnsma (SZW)
  • Een intermezzo
  • Gelegenheid tot napraten met een borrel
Tijd: 14.00 tot 15.30uur
Locatie: Centrale Bibliotheek in Rotterdam
Kosten: Gratis

Aanmelden kan via dit formulier.