HomeNieuwsAgendaItem
voetnoot
Bijeenkomst 'De Bibliotheek voor Ondernemers'
Door Cybersoek georganiseerde zogeheten 'START- en verdiepingsbijeenkomst' over het project 'De Bibliotheek voor ondernemers'
Tijdens de bijeenkomst zal meer duidelijkheid worden gegeven over hoe men met het programma 'De Bibliotheek voor Ondernemers' kan omgaan; hoe het programma praktisch in te vullen, en hoe men het kan opzetten. Verder wordt ingegaan op de mogelijke inhoudelijke invulling van het programma, en welke begeleiding geboden wordt. De organisatoren van Cybersoek zullen de deelnemers uitrusten met de nodige tools om aan de slag te kunnen gaan, o.a. met een handboek, en een actieplan.

De bijeenkomst start om 11 uur. Na de lunchpauze kan men optioneel dl 1 en/of dl. 2 van het programma bijwonen. Het programma draait na de lunch om kennisuitwisseling, het delen van ervaringen en een update over nieuwe mogelijke programmaonderdelen. Hierbij zijn ook bibliotheken aanwezig die in 2012 reeds een startbijeenkomst hebben bijgewoond.

Programma
11:00 uur: Welkom nieuwe bibliotheken, introductie van het programma
12.30 uur: Lunch
13.15 uur: Programma bibliotheken en PSO’s
dl 1: uitwisseling en ervaringen met praktijksituaties en uitdagingen
14.30 uur: pauze
dl 2: workshop “Maak jezelf/je onderneming zichtbaar!” met voorbeelden uit de praktijk en interessante programma’s. Eindigen met een brainstormsessie.
15.30 uur: borrel
16:00 uur: einde bijeenkomst

In verband met de beschikbare ruimte kunnen er per bibliotheek maximaal 4 medewerkers deelnemen. In verband met de catering vinden we het fijn als je ons laat weten of en zo ja, met hoeveel personen je wilt komen. Meld je daarom vóór 10 juni aan door een email te sturen naar heleen@cybersoek.nl.

Tijd: 11.00 - 16.00 uur
Locatie: Cybersoek, Timorplein 22, Amsterdam
Kosten:  Geen kosten