HomeBeste BibliotheekVerkiezingGenomineerde
voetnoot

Genomineerde Beste Bibliotheek van Nederland 2017

Bibliotheek Schiedam
Schiedam 1.jpg
Schiedam 1.jpgSchiedam 2.jpgSchiedam 3.jpg
Schiedam 4.jpgSchiedam 5.jpgSchiedam 5a.jpg
Schiedam 6.jpgSchiedam 7.jpgSchiedam 8.jpg
Pagina 1 van 2Volgende pagina

Bibliotheek Schiedam

De Korenbeurs bruist
Men werkte in Schiedam al een aantal jaren aan het omvormen van de traditionele uitleenbibliotheek naar een vraaggerichte activiteitenbibliotheek. De verhuizing naar de Korenbeurs en niet te vergeten de transformatie van het historische pand door Jan David Hanrath naar ‘de eerste bibliotheek met een inpandige tuin’, zorgden voor een enorme stap voorwaarts in dit proces. De Korenbeurs stond in één klap op de kaart en werd bezocht door groepen die vroeger met een boog om de bibliotheek heen liepen. Het personeel was er klaar voor: originele activiteiten worden in een niet aflatende stroom samen met lokale partijen en initiatiefnemers uitgevoerd. Van het SuikerZoet FilmFestival tot een door een bibliotheekgebruiker geïnitieerd Star Wars-evenement, met de bibliotheek werd en wordt het een succes. Belangrijk daarbij is de inzet van een groot aantal goed begeleide vrijwilligers die meewerken aan het olievlekeffect: in Schiedam is de bibliotheek daadwerkelijk van en voor iedereen. Ook de intensieve samenwerking met scholen en de op strategische plaatsen in de wijken gestationeerde uitleenpunten helpen daarbij. De gemeente ziet de bibliotheek inmiddels als gewaardeerde partner bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld waar het de hulp aan laaggeletterden betreft of bij inburgering.  

Het filmpje van Bibliotheek Schiedam is hier te bekijken.