HomeBeste BibliotheekVerkiezingGenomineerde
voetnoot

Genomineerde Persoonlijkheidsprijs 2012

Corrie Folkersma
Corrie Folkersma 3 250 pix.jpg
Corrie Folkersma 3 250 pix.jpgVideo

Corrie Folkersma

Corrie Folkersma is als consulent cultuur verbonden aan de Openbare Bibliotheek Deventer. In de ogen van een collega is ze, als mede-grondlegger van het Kulturhus in Nederland, 'iemand die laat zien hoe je burgers betrekt bij bibliotheekwerk en hoe je sociale cohesie gebruikt om een dorp tot culturele bloei te laten komen. Overal wordt Corrie geroemd om haar passie en inzet.' Een naaste collega komt met het argument dat 'haar nominatie wat mij betreft een oeuvreprijs zou zijn. De bibliotheek in een breder perspectief plaatsen, samenwerken en programma's maken die er toe doen voor grote groepen mensen,' daarin onderscheidt Corrie zich. 'Ze is een professioneel, gedreven vakvrouw. Een bibliothecaresse pur sang. Ze is van de inhoud, maar weet daar heel veel mensen aan te binden.'

Voor meer informatie over Corrie Folkersma, zie het artikel 'Corrie Folkersma: Bibliothecaris pur sang die buiten de kaders kan denken'