HomeRubriekenRubriek
voetnoot

Bijeenkomst

Cabaretier Sjaak Bral: ‘Je kunt mij gerust de dependance noemen van de Bibliotheek Den Haag’

5-10-2015 - Eimer Wieldraaijer

Op Internationale Ouderendag (1 oktober) vond voor de derde keer de Nationale Voorleeslunch plaats. Bekende en onbekende Nederlanders lazen tijdens dit initiatief van De Leescoalitie voor aan ouderen in een zorginstelling of bibliotheek. Daags erna droeg ook cabaretier Sjaak Bral zijn steentje bij aan het evenement via zijn voorleessessie in de Haagse Bibliotheek Escamp.

E-books wel of niet onder het leenrecht?

28-9-2015 - Eimer Wieldraaijer

De Stichting Leenrecht – een gezamenlijk initiatief van onder meer schrijvers, uitgevers, boekhandels en bibliotheken – bestaat 25 jaar. Voldoende reden om dit feit, ondanks het huidige verschil van inzicht tussen betrokkenen als het gaat om e-books en andere kwesties, samen te vieren. ‘Wat in 1990 begon met “het kwartje van Nuis” is anno 2015 uitgegroeid tot een vergoeding van 13,16 eurocent per geleend boek. 25 Jaar Stichting Leenrecht, een natuurlijk moment om stil te staan bij de doelstelling en de grondslag van de leenvergoeding. Voldoen deze nog, of is er aanleiding voor aanpassing?’ zo viel te lezen op de uitnodiging voor de jubileumbijeenkomst op 25 september in de Haagse sociëteit De Witte. 

Bewegen naar de branche van de toekomst

24-9-2015 - Eimer Wieldraaijer

De Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds, in het kader van het project Branche van de toekomst, vier pilots laten uitvoeren om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten. Aan deze pilots namen, onder begeleiding van adviseurs van Cubiss en Rijnbrink, van juli 2014 tot en met augustus 2015 negen openbare bibliotheken deel. De pilots richtten zich op vier thema’s: nieuw leren, nieuw leiderschap, nieuw participeren en nieuw delen. De vier pilots leverden praktische instrumenten op (toolkits) waarmee andere bibliotheken aan de slag kunnen. Op dinsdag 22 september werden de resultaten van de pilots en de publicatie gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Beweeg mee naar de branche van de toekomst‘ in The Colour Kitchen te Utrecht (Zuilen).

‘Leer programmeren of word geprogrammeerd’: Vlaamse cultuursector maakt zich klaar voor een digitale mindshift

11-9-2015 - Elselien Dijkstra

Voortrekkers van de Vlaamse bibliotheken en cultuurcentra schatten de urgentie van een digitale mindshift hoog in, bleek 4 september in de schouwburg van Kortrijk. Bijna 200 cultuurwerkers waren ingegaan op de uitnodiging van LOCUS/Bibnet om mee te denken over de concrete invulling van hun nieuwe strategie.  

‘Van lèzen wo-j wies!’ Achterhoekse bibliotheken lezen voor op de Zwarte Cross

1-8-2015 - Eddy Kielema

De deelname van bibliotheken aan een groot muziek- en motorcrossfestival lijkt in eerste instantie vreemd. Toch staan de Achterhoekse Bibliotheken dit jaar al voor de vierde keer op de Zwarte Cross, het grote zomerspektakel dat elk jaar in de Gelderse Achterhoek wordt gehouden.

Zwemdiploma in een vloeibare tijd

25-6-2015 - Eimer Wieldraaijer

‘Te lang hebben we op de automatische piloot gezeten. Dat geldt voor alle branches en sectoren. Als een piramide waren we top-down georganiseerd, maar die piramide wordt nu steeds sneller en ingrijpender op z’n kop gezet. Alles verandert, alles wordt vloeibaar.’ Met die verbale wake-up-call opende Farid Tabarki op 20 juni het EIM Zomerevent 2015 in Scheveningen.

Conferentie Alle Utrechters (Digi)Taal?!

22-6-2015 - Femke van den Berg

In 2013 ging in Utrecht het project ‘Leven en Leren’ van start. Het was bedoeld om laaggeletterden, laagopgeleide migranten en ouderen te stimuleren bij het online verwerven en bijhouden van taalvaardigheden en digitale vaardigheden. Tijdens de eindconferentie Leven en Leren: alle Utrechters (digi)taal op 16 juni werd terug- en vooruitgeblikt. Wat is er bereikt? En hoe gaat het verder?

Vertrek directeur en voorzitter: wat voor vereniging willen VOB-leden?

19-6-2015 - Wim Keizer

Na geruchten over spanningen binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en een automatische ziekmelding van Ap de Vries bij het sturen van mailtjes aan hem kwam op 18 juni bij de algemene ledenvergadering (ALV) in Amersfoort dan de ontknoping: De Vries is weg bij de VOB. Wie eind dit jaar ook weggaat, is voorzitter Kars Veling. Het bestuur liet de leden weten een nieuwe voorzitter te gaan werven met inschakeling van een extern wervingsbureau. Maar die melding was al gedaan voor het vertrek van De Vries, want in het vergaderstuk stond nog dat De Vries als adviseur betrokken is bij de werving, waarvoor de commissie bestaat uit de drie bestuursleden Gerry Poelert, Chris Wiersma en Jan Hoogenberg.

‘Koers bepalen’ kan ook nodig zijn aan gemeentelijke ‘inkooptafel’

1-6-2015 - Wim Keizer

Openbare bibliotheken die actief willen worden in ‘het sociale domein’ zoals dat bij gemeenten na de drie grote decentralisaties is ontstaan, of die daar door hun gemeente zelf bij worden ingedeeld, lopen kans te worden uitgenodigd aan een ‘inkooptafel’. De subsidierelatie wordt beëindigd en de bibliotheek moet samen met andere partijen meedingen naar opdrachten in het sociale domein, waar een van tevoren vastgesteld bedrag voor is uitgetrokken. Dit kan concurrentie met die andere partijen betekenen, maar beter is het samen te werken en gezamenlijk op te trekken.

De bibliobus in Europees perspectief: veelzijdig en vitaal, maar ook grote verschillen

7-5-2015 - Antoinette van Zanten

Een bibliobusconferentie in het oostelijke deel van Europa. Wat kan dat ons, Nederlanders in het rijke Westen, leren en wat kunnen Hongaarse, Kroatische en Bosnische collega’s van ons leren? Op uitnodiging van de gloednieuwe, gecombineerde openbare en universiteitsbibliotheek, de Csorba Gyὄzὄ Library, South Transdanubian Regional Library and Knowledge Centre, mocht ik met twee collega’s drie dagen een uiterst vol programma meemaken over de bijdrage van mobiel bibliotheekwerk aan de ontwikkeling van cultuur en educatie.

    Resultaat 1 t/m 10 van 105     Volgende »

Peiling

De vakbonden hebben pensioenbelangen verkwanseld.
Eens
Oneens
In een ingezonden brief in Bibliotheekblad, nr 7, 2015 stelt Ferdy Vermeulen, lid FNV Publiek Belang en werkzaam bij NBD Biblion, dat...
Lees meer en geef uw mening