HomeRubriekenRubriek
voetnoot

Bijeenkomst

Alles verandert, behalve de keynote

13-11-2015 - Eimer Wieldraaijer

In 1999 woonde ik namens Bibliotheekblad voor de eerste keer een bibliotheekcongres bij. De keynote-spreker betoogde vol vuur dat de wereld om ons heen sneller dan ooit verandert en dat de bibliotheek nu eindelijk écht moet veranderen, wil zij er over vijftien jaar nog zijn.

Winter in bibliotheekinnovatie. Vraag is: komt er nieuwe lente?

20-10-2015 - Wim Keizer

Hebben openbare bibliotheken met de bibliotheekinnovatie van de laatste vijftien jaar een slag gewonnen, maar de oorlog verloren? Wie maandag 19 oktober tijdens de eerste dag van de door de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde Innovatieweek luisterde naar de eerste spreker, Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool en directeur van het eSociety Instituut, zou dat zo maar kunnen denken. Mulder hield de aanwezigen een beeld voor waarin bibliotheken veel mensen kwijt zijn. Reden: burgers vragen tegenwoordig iets anders dan bibliotheken bieden.

Dorpsgesprekken in Neder-Betuwe als input voor bibliotheekbeleid, met steun Bredebieb-community

13-10-2015 - Wim Keizer

‘Ik heb ze heel nuttig gevonden, die één-op-één-gesprekken. We kregen veel informatie over Neder-Betuwe. De centrale thematiek is toch wel hoe we in deze gemeente met alle groeperingen in gesprek komen en daar zie ik ook een rol voor de bibliotheek in.’
Mening van Gaby Lafeber, directeur Bibliotheek Rivierenland, tijdens een door haar en de Bredebieb-community op 7 oktober georganiseerde ‘crash-visit’ (= snel bezoek) in het dorpshuis van Kesteren, één van de Neder-Betuwse kernen. ‘Wat we nodig hebben zijn onderwerpen die de hele lokale gemeenschap (zuiloverstijgend) raken (wat speelt hier?), en die juist door een onafhankelijk/neutraal instituut als de bieb - op basis van adequate informatievoorziening - goed opgepakt, belicht en geagendeerd kunnen worden,’ zo vond Lafeber verder.

Cabaretier Sjaak Bral: ‘Je kunt mij gerust de dependance noemen van de Bibliotheek Den Haag’

5-10-2015 - Eimer Wieldraaijer

Op Internationale Ouderendag (1 oktober) vond voor de derde keer de Nationale Voorleeslunch plaats. Bekende en onbekende Nederlanders lazen tijdens dit initiatief van De Leescoalitie voor aan ouderen in een zorginstelling of bibliotheek. Daags erna droeg ook cabaretier Sjaak Bral zijn steentje bij aan het evenement via zijn voorleessessie in de Haagse Bibliotheek Escamp.

E-books wel of niet onder het leenrecht?

28-9-2015 - Eimer Wieldraaijer

De Stichting Leenrecht – een gezamenlijk initiatief van onder meer schrijvers, uitgevers, boekhandels en bibliotheken – bestaat 25 jaar. Voldoende reden om dit feit, ondanks het huidige verschil van inzicht tussen betrokkenen als het gaat om e-books en andere kwesties, samen te vieren. ‘Wat in 1990 begon met “het kwartje van Nuis” is anno 2015 uitgegroeid tot een vergoeding van 13,16 eurocent per geleend boek. 25 Jaar Stichting Leenrecht, een natuurlijk moment om stil te staan bij de doelstelling en de grondslag van de leenvergoeding. Voldoen deze nog, of is er aanleiding voor aanpassing?’ zo viel te lezen op de uitnodiging voor de jubileumbijeenkomst op 25 september in de Haagse sociëteit De Witte. 

Bewegen naar de branche van de toekomst

24-9-2015 - Eimer Wieldraaijer

De Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds, in het kader van het project Branche van de toekomst, vier pilots laten uitvoeren om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten. Aan deze pilots namen, onder begeleiding van adviseurs van Cubiss en Rijnbrink, van juli 2014 tot en met augustus 2015 negen openbare bibliotheken deel. De pilots richtten zich op vier thema’s: nieuw leren, nieuw leiderschap, nieuw participeren en nieuw delen. De vier pilots leverden praktische instrumenten op (toolkits) waarmee andere bibliotheken aan de slag kunnen. Op dinsdag 22 september werden de resultaten van de pilots en de publicatie gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Beweeg mee naar de branche van de toekomst‘ in The Colour Kitchen te Utrecht (Zuilen).

‘Leer programmeren of word geprogrammeerd’: Vlaamse cultuursector maakt zich klaar voor een digitale mindshift

11-9-2015 - Elselien Dijkstra

Voortrekkers van de Vlaamse bibliotheken en cultuurcentra schatten de urgentie van een digitale mindshift hoog in, bleek 4 september in de schouwburg van Kortrijk. Bijna 200 cultuurwerkers waren ingegaan op de uitnodiging van LOCUS/Bibnet om mee te denken over de concrete invulling van hun nieuwe strategie.  

‘Van lèzen wo-j wies!’ Achterhoekse bibliotheken lezen voor op de Zwarte Cross

1-8-2015 - Eddy Kielema

De deelname van bibliotheken aan een groot muziek- en motorcrossfestival lijkt in eerste instantie vreemd. Toch staan de Achterhoekse Bibliotheken dit jaar al voor de vierde keer op de Zwarte Cross, het grote zomerspektakel dat elk jaar in de Gelderse Achterhoek wordt gehouden.

Zwemdiploma in een vloeibare tijd

25-6-2015 - Eimer Wieldraaijer

‘Te lang hebben we op de automatische piloot gezeten. Dat geldt voor alle branches en sectoren. Als een piramide waren we top-down georganiseerd, maar die piramide wordt nu steeds sneller en ingrijpender op z’n kop gezet. Alles verandert, alles wordt vloeibaar.’ Met die verbale wake-up-call opende Farid Tabarki op 20 juni het EIM Zomerevent 2015 in Scheveningen.

Conferentie Alle Utrechters (Digi)Taal?!

22-6-2015 - Femke van den Berg

In 2013 ging in Utrecht het project ‘Leven en Leren’ van start. Het was bedoeld om laaggeletterden, laagopgeleide migranten en ouderen te stimuleren bij het online verwerven en bijhouden van taalvaardigheden en digitale vaardigheden. Tijdens de eindconferentie Leven en Leren: alle Utrechters (digi)taal op 16 juni werd terug- en vooruitgeblikt. Wat is er bereikt? En hoe gaat het verder?

    Resultaat 1 t/m 10 van 108     Volgende »

Peiling

De vakbonden hebben pensioenbelangen verkwanseld.
Eens
Oneens
In een ingezonden brief in Bibliotheekblad, nr 7, 2015 stelt Ferdy Vermeulen, lid FNV Publiek Belang en werkzaam bij NBD Biblion, dat...
Lees meer en geef uw mening