HomeRubriekenRubriek
voetnoot

Bijeenkomst

'Team 7-0' wil digitale berg reduceren tot molshoop

14-10-2017 - Eimer Wieldraaijer

 De stemming was opgewekt, de reacties positief, maar wat ook duidelijk werd op de Digisterkerdag in Ede (12 oktober), was dat alle lovenswaardige inspanningen van bibliotheken en andere spelers om het aantal digibeten in Nederland fors terug te dringen, tot op heden - oneerbiedig gezegd - een druppel op de gloeiende plaat zijn. Om die reden pleitte Jos Debeij er in zijn peptalk voor om van het huidige aantal van 2,5 miljoen mensen die moeite met de computer hebben met vereende krachten een miljoen mensen over de digitale streep te trekken. In zijn woorden: laten we van de berg een molshoop maken.

Ontmoeting KB en directeuren: voldoende intentieverklaringen voor één bibliotheeksysteem?

13-10-2017 - Wim Keizer

Gaat 90 procent van de Nederlandse openbare bibliotheekorganisaties, met samen een bereik van 70 procent van de burgers, meedoen aan een landelijk bibliotheeksysteem? Op die vraag was 10 oktober, tijdens een door de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Utrecht georganiseerde bijeenkomst voor directies van openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’en) nog geen antwoord te geven.  

Zes zuilen moeten VOB beter stutten

16-6-2017 - Eimer Wieldraaijer

De structuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gaat op de schop. Dat voorstel deed het bestuur op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 juni in Utrecht.

Boek ‘Twintig jaar bibliotheekvernieuwing’ gepresenteerd

19-5-2017 - Kees Vreeburg en Bart Janssen

Op donderdag 11 mei werd bij ProBiblio het boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing van Wim Keizer gepresenteerd. Niet ‘de’ geschiedenis, maar ‘een’ geschiedenis, aldus Keizer. De ondertitel: ‘halfslachtige poging tot focus, tempo en regie’. Wim Keizer, tot 2014 werkzaam als directiesecretaris en ambtelijk secretaris van diverse provinciale bibliotheekorganisaties, heeft het proces van bibliotheekvernieuwing vanaf het begin op de voet gevolgd en becommentarieerd in de maandelijkse nieuwsbrieven die hij sinds 2001 heeft laten verschijnen en in Bibliotheekblad(.nl). In het 260 pagina’s tellende boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing. Halfslachtige poging tot focus, tempo en regie, waaraan hij na zijn pensionering in 2014 begon, zet hij de beleidsmatige verwikkelingen die de branche de afgelopen twee decennia hebben bezig gehouden nog eens overzichtelijk op een rijtje.

Bijeenkomst Utrecht: veel mogelijk, maar keuzes zijn noodzakelijk

21-4-2017 - Wim Keizer

‘Is er ergens ook nog een grootste gemene deler of blijven alle bibliotheken verschillend? En ik zag ook de term “meer dan een bibliotheek”. Hoe zit dat?’
Vraag van een wethouder tijdens een door de provincie Utrecht op 19 april 2017 in het Provinciehuis georganiseerde bijeenkomst ‘Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’.

Gezocht: 70 ambassadeurs

31-3-2017 - Eimer Wieldraaijer

Hoe zorgen we voor betere kansen voor werkzoekenden? Onder die noemer sloegen de VOB, UWV WERKbedrijf en Stichting Lezen & Schrijven in zeven arbeidsmarktregio’s de handen ineen. Centraal thema in de gekozen aanpak: het terugdringen van de laaggeletterdheid en het vergroten van de digivaardigheid onder werkzoekenden. Op 29 maart 2017 presenteerden de Living Labs, na een experimentele fase die startte in juni 2016, de resultaten van de pilot in de Bibliotheek Rotterdam aan onder anderen demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Conclusie van alle betrokkenen: laat deze slotbijeenkomst fungeren als startmoment van een gecoördineerde actie om het initiatief landelijk uit te rollen.

De kracht van het verhaal

24-3-2017 - Eimer Wieldraaijer en Bart Janssen

Met bijna duizend inschrijvingen kende het Nationale Bibliotheekcongres meer deelnemers dan ooit. Ook inhoudelijk was het eendaagse programma – dat drie speerpunten kende: jeugd, gastland Denemarken en de bekendmaking van de Beste Bibliotheek van Nederland – geslaagd. Niet in het minst dankzij de bevlogen toespraak van Jan Terlouw voor een ademloos luisterende zaal.

Innovatie in tienvoud

10-2-2017 - Eimer Wieldraaijer

Route 2020 maakte het al duidelijk en ook de bijeenkomst 'Innovatie in de praktijk' (9 februari, Koninklijke Bibliotheek) liet het zien: als het gaat om creativiteit en vernieuwing gebeurt er veel meer in bibliotheken dan menigeen beseft. 

Doorpakken met de KB

1-2-2017 - Eimer Wieldraaijer

Als de KB-OB-bijeenkomst op 24 januari in Den Haag één ding aantoonde, is het dat de sector onder regie van de Koninklijke Bibliotheek in een aantal belangrijke dossiers even belangrijke stappen zet. En dat de lokale bibliotheken, getuige de reacties uit de zaal, die centraal geregisseerde tempoversnelling warm toejuichen.

‘Gratis Bieb’: dromen, denken, fantaseren en nog veel rekenen

27-1-2017 - Wim Keizer

Als bibliotheekgebruikers niet alleen geen boetes meer betalen, maar de bibliotheek ook de contributies afschaft, wie betaalt dan naast de gemeente kosten van de bibliotheek? Dat is één van de vragen die nader zullen moeten worden onderzocht in het kader van een project ‘Gratis Bieb’. 

    Resultaat 1 t/m 10 van 134     Volgende »

Peiling

Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Eens
Oneens
Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân) merkt op dat er nauwelijks enige discussie gevoerd wordt over de inzet van...
Lees meer en geef uw mening