HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân) merkt op dat er nauwelijks enige discussie gevoerd wordt over de inzet van vrijwilligers, terwijl hij vindt dat een open en zorgvuldige discussie nodig is over dit onderwerp, om te komen tot gezamenlijk beleid.

 
Jouke Bethlehem stelt onder andere: 'Ik verbaas me hoe we als bibliotheekbranche omgaan met vrijwilligersbeleid. (...) Toen Karmac en Questum zich als commerciële aanbieders van bibliotheekdienstverlening op de markt presenteerden, was de bibliotheekwereld in rep en roer. De nieuwkomers in onze wereld vormden een grote bedreiging voor de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen de kortste keren was er een prachtig pakketje informatie door de VOB samengesteld, gemeenten werden bewerkt en de indringers werden resoluut de deur uit gebonjourd. Nu is er een veel grotere bedreiging voor de kwaliteit van de dienstverlening en ik hoor helemaal niets. Die bedreiging is dat professionele medewerkers in hoog tempo worden vervangen door vrijwilligers. (...)
Ik had van onze branche- en werkgeversorganisatie verwacht dat ze met de leden een diepgaande discussie zou starten om de strategie van de branche te bepalen. (...) Bestuur en collega’s: ik roep jullie op om als leden van de branche- en werkgeversorganisatie de discussie aan te gaan over de inzet van vrijwilligers en een strategie voor de toekomst te bepalen.

Mijn doel is een discussie op gang te brengen in de branche en te werken aan een strategie voor de toekomst.'

Wat vindt u, ontbreekt het op dit moment aan een hoogstnoodzakelijke open discussie over de inzet van vrijwilligers en zou die er wel moeten komen (al dan niet geïnitieerd door de vereniging) om te komen tot een gezamenlijke strategie vanuit de branche?

Zie ook de bijdrage van Jouke Bethlehem: 'Discussie over de inzet van vrijwilligers nodig om te komen tot een strategie'

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.


Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Eens (55 stemmen)
89%
Oneens (7 stemmen)
11%

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie