HomeNieuwsNieuws uitgelicht
voetnoot

Nieuws uitgelicht

Vierde deel essay NOBB: ‘Het continuüm van het bibliotheekvak’ - Wim Keizer

09-8-2017

Welke doorgaande lijnen zijn zichtbaar in het bibliotheekwerk en hoe zorgen de bibliotheken er voor dat zij die borgen? Welk continuüm ligt ten grondslag aan het bibliotheekvak? Deze vragen zijn het uitgangspunt in het pas verschenen vierde...

Uiteenlopende reacties op onderzoeksrapport afdracht leenrechtvergoedingen - Bart Janssen

04-7-2017

Het op 16 juni door minister Bussemaker van OCW naar de Kamer gestuurde onderzoeksrapport over de afdracht van leenrechtvergoedingen door bibliotheken heeft tot uiteenlopende reacties geleid van onder andere de Vereniging van Openbare...

Draagvlakpeiling na onderzoek kosten ‘landelijk shared systeem’ - Wim Keizer

29-6-2017

Een ondergrens van € 0,40 per inwoner (excl. BTW en zonder back-officekosten) voor een landelijk shared bibliotheeksysteem (LSB) is haalbaar. Dat concludeert M&I/Partners in een in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gemaakt...

Innovatiebieb.nl, communities en effectmeting punten Actieagenda - Wim Keizer

27-6-2017

Kennis delen via de website Innovatiebieb.nl, samenwerken in ‘communities of practice’ en vergroten van het zicht op maatschappelijke effecten van innovaties zijn de drie punten die geformuleerd staan in de door de Koninklijke...

Werkgroep vergelijkt rapporten over toekomst Pensioenfonds - Wim Keizer

1 reactie(s)23-6-2017

Het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) en de ‘sociale partners’ in het openbare bibliotheekwerk hebben een gezamenlijke werkgroep ingesteld om zich te buigen over de toekomst van het pensioenfonds. Het POB en...

Overleg gezamenlijke cao ligt stil; wantrouwen FNV en CNV tegen Alternatief voor Vakbond (AVV) - Wim Keizer

19-6-2017

Twee van de vijf vakbonden die betrokken zijn bij overleg over een gezamenlijke cao voor de openbare bibliotheken en instellingen in de kunsteducatie hebben besloten dit overleg op te schorten. Het gaat, aan de bibliothekenkant, om FNV Publiek...

Peiling

Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Eens
Oneens
Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân) merkt op dat er nauwelijks enige discussie gevoerd wordt over de inzet van...
Lees meer en geef uw mening

Gastblog

My midterm review Wim Keizer

De Kwink Groep maakte in juli 2017 bekend van OCW de opdracht gekregen te hebben de door minister Bussemaker bij de behandeling van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangekondigde ‘midterm review’ te maken. Artikel 29 van de Wsob zegt dat de minister binnen vijf jaar na... Lees verder