HomeNieuwsAgenda
voetnoot

Agenda

12-1-2018

Bijeenkomst Leven Lang Leren

Door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en POI's georganiseerde bijeenkomst over een Leven Lang Leren. 

22-1-2018

Landelijke bijeenkomst 'Bibliotheek en Belastingdienst'

Door de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde landelijke bijeenkomst over de belastingdienstverlening in de bibliotheek. Er wordt teruggekeken naar de ervaringen in 2017 en de acties, ideeën en ondersteuning voor de...

08-2-2018

Themabijeenkomst Innovatiegelden

Door de Koninklijke Bibliotheek (KB) georganiseerde themadag waar de negen projecten worden gepresenteerd waaraan de Innovatieraad In juli 2017 subsidie heeft toegekend.

Peiling

Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Eens
Oneens
Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân) merkt op dat er nauwelijks enige discussie gevoerd wordt over de inzet van...
Lees meer en geef uw mening